Yayın hayatının sorunları, zorlukları | HerAy Elazığ Aktuel-Elazığlıyım diyen herkesin dergisi
Ana Sayfa
Dolar : Euro : Bist :
Ana Sayfa >>Yayın hayatının sorunları, zorlukları 03.10.2014 23:22

Yayın hayatının sorunları, zorlukları

Okumak ve yazmak insanoğluna bahşedilen büyük bir lütuf; Kur’an’ın ilk emrinin oku, kalem ile Yüce Allah’ın yemin ederek kutsallık izafe etmiş olması bundan. Tarihi, yazının icadından itibaren başlatan genel kabul da okuma ve yazmanın önemini ortaya koyan bir diğer husus.

İnsanlık içinde nitelikli, kalıcı yazılı eserler verenlere, onları okuyup değerlendirenlere daima en üstün payeler verilmiş, isimleri ölümsüzleştirilmiştir. Bir insanın değeri yazdıkları eserlerle ve okuduklarını insanlık yararına değerlendirmesiyle ölçüle gelmiştir.

Okumaktan, yazmaktan yana nasibi olmayanlardan yaşarken de vefatlarından sonra da pek fazla sitayişle söz eden olmaz. Popülizmin bir değer olarak algılandığı günümüz toplumunda yazılı ciddi bir eser ortaya koymayanların yakamoz gibi çabuk parlayıp söndükleri örneklerini herkesin sıkça gördüğü bir realitedir.

Kolay şöhret olup zirvelere tırmananların aynı süratle yuvarlanıp dibe vurduklarını mevsimlik periyodlar içinde görmek, gözlemlemek kitlelerin değer yargılarını altüst etmektedir. Bunların bizzat yaşanması sahiplerini hayal kırıklığına, bunalıma, psikolojik çöküşe sürüklemektedir.

Popülizmin cazibesine kapılarak peşinden sürüklenen kitleler ne yazık ki okumaya ayrılacak vakti, çabayı, enerjiyi beyhude harcamaktadırlar. Özellikle gençler hayatlarının şekilleneceği ve geleceklerini kazanacakları en değerli çağlarını popülizm serabında tüketerek hüsranlara yelken açıyorlar ki insanlık için bundan daha büyük tehlike yoktur.

İnsanların; hayatı, hayatın kaynağını ve ötesini anlamak-anlatmak, kavramak-kavratmak için bahşedilen okuma-yazma kabiliyetini popülizm uğruna kullanmaları ne büyük hüsrandır.

Okumak ve yazmak; gündelik hayatta fark edilemeyen, göz ardı edilen gerçekleri görmek ve anlamak, üzerinde düşünüp sağlıklı, doğru sonuçlar çıkarmak için insana verilen bir kabiliyet olarak kötüye kullanıldığında insanlığı yaratılış amacından saptırıp felaketini hazırlar.

Okuma-yazma yeteneğini popülizm için kullanmak onu suiistimal etmektir. Popülist kültürün, insanlığı hayatın gerçeklerinden, yüksek değerlerinden, toplum yararına ciddi çalışmalardan alıkoyduğu düşünüldüğünde okuma-yazmanın ne denli kötü bir ürünü olduğu görülür.

Çağımız insanını derin ve sağlıklı düşünmekten, kalıcı değerler üretmekten, anlamlı, kaliteli, ciddi eserler için çaba harcamaktan alıkoyan popülist kültür dünyanın geleceğini tehdit eden bir salgına dönüşmüş bulunuyor. Aklı başında, sorumluluk taşıyan vicdan sahibi insanlardan beklenen bu vahim gidişe karışı çareler düşünmek, çözümler üretmektir.

Eğer ciddi tedbirler alınmaz, insanlık bu başıboşlukta oluşturulan girdaplardan kurtarılmazsa felaketin boyutlarının büyüyüp dünyayı yaşanmaz kılacağını öngörmek kehanet değildir. Bu, geliyorum diyen felaketi; düşünen, yazan, yaratılış gayesini idrak eden önderler önleyebilir.

Topluma yararlı bu insanlardan olmak için herkesin yapacağı ilk şey okumaktır. Okuyanların yazması ve düşüncelerini başkalarıyla paylaşması ise bir başka ayrıcalıktır. İnsanın farkında olduğu gerçekleri başkalarının görmesi için de çaba göstermesi yazma yeteneğini geliştirme ve ilerletme çabasını kaçınılmaz kılar. İyi bir iletişim için iyi bir okur ve yazar olmak gerekir.

Gelişen iletişim teknolojisi okumaya, yazmaya ve edinilen görüşleri, düşünceleri paylaşmaya büyük imkânlar sağlarken popülist kültürün yaygınlaşmasını da alabildiğine kolaylaştırıyor ki bunun yol açtığı devasa sıkıntılar, sorunlar insanlığın geleceğini tehdit etmektedir.

Her Ay Elazığ Aktüel Dergisini çıkaran bir grup idealist insanın nasıl büyük fedakârlıklarla bu çabayı sürdürdüğünü yakından izleyenler biliyor. Üçüncü sayısı elinizde bulunan bu derginin Elazığ şartlarında nasıl böyle bir mükemmellikte çıktığı üzerinde düşünebilen herkes yapılan fedakârlığı, gösterilen gayreti anlayabilir.

Elazığ için bir değer üreten bu özverili çabayı nice kelli felli kişinin idrak edip anlayamadığını görmek kahredici bir kadirbilmezlik olarak umutlarımıza dökülen kibrit suyu gibidir.

Elazığ’da bir aylık dergi çıkartılmasından zerrece heyecan duymayan, neler yazılıp çizildiğini merak etmeyen, izleme gereği duymayan birinin kendini önemli bir kişi zannetmesinin ironisi mizah kabiliyeti olanlar için iyi bir yazı ya da karikatür konusudur.

Adam o denli önemli ve yoğun bir kişi ki ilinde yayınlanan bir dergiyi okumaya ayıracak vakti olmuyor! Elazığ’da yayınlanan tek aylık dergiyi incelemeye, okumaya vakti olmayan birinden hemşerilik duygusu aramak beyhude bir beklentidir. Böyle birinin kitap okumaya vaktinin hiç olmayacağını düşünmek zor değil. Okumayan bir insanın hayatı algılaması beş duyusundan edindiklerinden ibarettir. Böyleleri popülizmin kurbanı olmaya herkesten daha çok maruzdur.

Bu tür kişilerin sıradan insanlar arasından çıkabileceğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bu kişilerin üst düzey meslek, iş, makam, mevki, kariyer sahipleri arasında da çokça bulunduğu inanılmaz bir realitedir.

Eğer akademisyenler arasında bile uzmanlık alanı dışında kitap okumayan, bunun için vakit ayırmayan çok sayıda hemşerimiz olduğunu söylesem belki inanamayacaksanız ama inanın bu bir realitedir.

Uğruna büyük paralar harcanan popülizmi hayat tarzı haline getirenler de çok paraya ihtiyaç duyuyorlar. Bu yüzden herkesin en çok değer verdiği, peşine koşturduğu, uğruna katlanmak için yapmadığını bırakmadığı yegâne şey ne yazık ki paradır.

Bize genelde çok sorulan soru çıkardığımız Her Ay Elazığ Aktüel Dergisinden ne kadar para kazandığımızdır. Okudukları, öğrendikleri, düşündükleri, gördükleri, farkında oldukları katma değer oluşturabilecek kazanımlarını, birikimlerini içinde yaşadıkları toplum ile paylaşmak için bir yayın organı çıkarmak fedakârlıkta bulunmaya değmez mi; illa da para mı kazanmalıdır?

Özellikle basın mensuplarından sıkça muhatap olduğumuz bir soru da; bunca yıldır El-Aziz’i, şimdi de Her Ay Elazığ Aktüel’i çıkarıyorsunuz; bu imkânlarınızı günlük gazete çıkarıp resmi ilan almak için niye kullanmıyorsunuz şeklinde.

Her vesile ile ifade ettiğimiz gibi; bizler bir fikir kulübü olarak bir araya gelen bir grup fedakâr idealist insanın her türlü desteği ve gayreti ile görüş ve düşüncelerimizi toplumla paylaşmak, iyiyi, doğruyu, güzeli bulup ortaya çıkarmak için yayın organlarına ihtiyaç duymaktayız.

Bizlerin para kazanmak gibi bir amacı olamaz. Para kazandığımız takdirde bunu yayınını sürdürdüğümüz El-Aziz ve Her Ay Elazığ Aktüel’in daha mükemmel çıkması için harcarız.

Zaten, kazanılacak paraları aramızda nasıl paylaşacağımız büyük bir sorun oluşturur. Sorun topluluğumuzu dağıtıp hüsrana yol açar. Kimsenin ücret almadan, üstelik maddi desteklerde bulunarak yaptığı hizmetler üzerinden para kazanıp üzerine yatılamaz. Buna izin verilmez.

Millî Görüşçü bir fikir kulübü olarak El-Aziz’i özgün düşüncelerimizi toplum ile paylaşmak için 17 yıldır çıkartıyoruz. Her Ay Elazığ Aktüel’i de eli kalem tutan, paylaşacak fikir ve kanaatleri olan bütün hemşerilerimizin çalışmalarını harmanlayıp sunmak için çıkartmaya karar verdik.

Bizim herhangi bir şekilde bu yayın faaliyetlerimizi paraya tahvil edip kâr amacına yöneltme, geçim vasıtası yapma düşüncemiz bulunmamaktadır. Çabamız, Elazığ’ın yayın hayatına bir katma değer oluşturmaya, ilimizin kültür hayatına hizmet etmeye yöneliktir. Bu çabamıza bir katkısı olan herkese müteşekkiriz.

http://www.herayaktuel.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..
haberyazilimi.com - Copyright