Suikastçı polisi AKP iktidarı mı yetiştirdi? | HerAy Elazığ Aktuel-Elazığlıyım diyen herkesin dergisi
Ana Sayfa
Dolar : Euro : Bist :
Ana Sayfa >>Suikastçı polisi AKP iktidarı mı yetiştirdi? 08.01.2017 22:05

Suikastçı polisi AKP iktidarı mı yetiştirdi?


Sözcü Gazetesinin Hürriyet’ten kovulma, demagoji ustası yazarı Yılmaz Özdil, “22 yaşındaki suikastçı polis ilkokula başladığı sene, AKP iktidar oldu” diyerek yazısının ilk cümlesini kurmuş ve olayın nedeninin Atatürk ilke ve inkılaplarına karşı yürütülen mücadele olduğunu anlatmaya çalışmış. Eğer kapatılan tarikat ve tekkeler tekrar açılıp dini cemaatler mantar gibi bitmeseydi suikastçı polisin yetişmesi mümkün olmayacaktı şeklinde mütalaalar dile getirmiş.

Mugalatadan, laf cambazlığından başka marifeti bulunmayan, AKP karşıtlığını geçinme ve nemalanma için iş edinen yazarın müşterisi de az değil. Yöremize ait, boşa havlayan itin rızkını salak adam verir şeklinde bir söz vardır. Allah tüm yaratıkların rızkına kefildir; kimileri ise vesile olur. Buna diyecek sözümüz, itirazımız olamaz.

Lakin mademki yaptığı demagojinin hatırı sayılır bir tüketicisi var; o halde kale alıp Yılmaz Özdil’in yazdıklarını ele almanın bir sakıncası olmaz, hatta lüzumu vardır. Zira gerçeği bilmeyenler yalana, demagojiye karşı korunaksızdır. Yazık ki yalana, demagojiye, manipülasyona karşı tüketicileri koruma yasaları henüz çıkartılmış değil.

Polis memurunun ilkokula başladığı yıl AKP’nin iktidar olduğunu öne çıkararak yaptığı suikasttan sorumlu tutan Yılmaz Özdil hangi gerçekleri göz ardı etmeyi yeğleyip olayı birtakım illüzyonlarla çarpıtmış; birlikte bir bakalım…

Önce bir kere suikastçı polisi yetiştirip çevik kuvvete yerleştiren FETÖ 40 yıllık bir geçmişe sahip. Yani AKP’nin kuruluşundan da, iktidarından da çok eskilere giden bir geçmişi var. FETÖ’nün AKP iktidarından da büyük destekler aldığına hiç şüphe yok; lakin öncekilerden gördüğü ilgi yanında çok masum kalır…

Ankara eski emniyet müdürünün Meclis Araştırıma Komisyonuna verdiği ifade gösteriyor ki Başbakan Ecevit FETÖ lideri Gülen’in Cumhurbaşkanı yapılması için bayağı niyetliymiş! Yılmaz Özdil buna adeta kör ve sağır kalıyor…

Atatürkçülerin yürüttüğü 28 Şubat 1997 post modern darbe sürecinde iktidarın teslim edildiği DSP lideri Ecevit’in Başbakanlığı sırasında Kenya’da paketlenip getirilen PKK lideri Öcalan’a karşılık FETÖ lideri Gülen’in ABD’ye gönderilmek üzere postalandığı gerçekliğini de Yılmaz Özdil bilmezden geliyor...

FETÖ’nün; Demirel’den Özal’a, Çiller’den Yılmaz’a, Türkeş’ten Yazıcıoğlu’na, Gül’den Erdoğan’a kadar -yalnızca Erbakan hariç- bütün liderleri destekleyip desteklerini aldığı realitesini de Yılmaz Özdil özellikle gözlerden kaçırıyor…

15 Temmuz Darbe girişiminde bulunan FETÖ’cü generallerin rütbeleri de açık şekilde gösteriyor ki, ordu içinde yapılanması çok eski yıllara uzanıyor. Poliste ve yargıda yapılanması da keza öyledir. Yılmaz Özdil bütün bunlardan haberli değilmiş gibi davranarak sadece bu iktidar dönemini sorguluyor ki yakışır…

Eğer suikastçı polisin ilkokula başladığı yıl AKP’nin anayasayı değiştirebilecek bir çoğunlukla tek başına iktidara geldiği gerçek ise; o güç ve iktidarına karşın, hakkında açılan kapatılma davasına muhatap olduğu, 27 Nisan E-Muhtırasına maruz kaldığı da gerçektir. Bir gerçeği öne çıkartarak diğerlerini örtbas etmesi Yılmaz Özdil’in illüzyon ve hokus-pokus yeteneğini yeterince kanıtlıyor…

Hangi siyasi parti nasıl bir çoğunlukla iktidara gelirse gelsin ülkenin devraldığı, miras olarak kucağında bulduğu sorunlarını tümden halletme imkânını/fırsatını bulamaz. Hele AKP gibi statükonun kabullenmediği, vesayetçi muhalefetin ise rakip yerine düşman muamelesi yaptığı bir iktidarın; attığı her adım karşısında içeriden ve dışarıdan organize büyük bir güç engel çıkartıp direnişe geçerken, her türlü sorunun üstesinden gelmesi nasıl beklenir? Yılmaz Özdil ülkedeki en müzmin sorunların mensubu bulunduğu jakoben Kemalist ideolojiden kaynaklı olduğunu itiraf etse işsiz mi kalır? Yoksa paganist imanına halel mi gelir?

Karargâhı Pennsylvania’da olan FETÖ’nün tüm dünya ülkelerinde örgütlendiği ve CIA-MOSSAD başta olmak üzere küresel güce bağlı istihbarat örgütlerince desteklendiği realitesini demagoji mahareti ile örtbas etmeye çalışarak ülkenin zararına çalışacağına Yılmaz Özdil ekmeğini ib…lik yaparak kazansa daha iyi etmez mi? Çünkü vatanını satmak kendini satmaktan daha beter iştir!

Küresel Siyonizm’in, Kemalist ideoloji ile Müslüman toplumdan devşirdiklerinin ülkesine, milletine neler yaptıklarını ve yapabileceklerini 15 Temmuz’da ibretle hayretle gördük. Yılmaz Özdil, görmemiş gibi yaparak hala o meşum ideolojisi adına kafa tütsülemeye devam ediyor; pes yani!

Osmanlı Devletini çökerten İttihat ve Terakki’nin Haçlı Batı ideolojisi Kemalizm adıyla Cumhuriyet döneminde devrimlerle, darbelerle sürdürüldü. Müslümanın potansiyel tehdit ve tehlike telakki edildiği küresel güç vesayetindeki Türkiye’yi paganist ilkel bir inkârcı rejime mahkûm eden Kemalist ideoloji dinsizliği laiklik maskesi altında dayatarak toplumu İslam’dan kopartıp uzaklaştırdı.

İslam’dan habersiz yetişen ordu, emniyet, yargı mensupları FETÖ’nün türettiği Haçlı Batıdan ithal sahte bir dinle mankurtlaştırıldı ve ülkeye, millete musallat edildi. Kapattırılan İslami tarikatlar, medreseler yerini sahtelerine bırakırken, el altından devlet tarafından desteklendi.

İslam’ı doğru öğrendiklerinden Millî Görüşçüler FETÖ zehrine karşı bağışıklığı olan toplumun biricik kesimidir. Sağcısı, solcusu, milliyetçisi, laikçisi, Kemalist’i ile FETÖ’den etkilenmeyen bir kesim kalmadı. Tabiatta boşluk kalmaz bir türlü dolar. FETÖ ve diğer birçok sahte tarikat, cemaat; inkârcı Kemalist rejimin yok edip yerlerini münhal bıraktığı İslami kurumların alanını işgal etti.

FETÖ’nün küresel güç himayesindeki Kemalist rejimin ürünü olduğu realitesini göz ardı ederek laikliği onun panzehiri gibi yutturmaya çalışan işbirlikçi medya tamirin değil yıkımın parçasıdır. İnsanlıktan, dürüstlükten, samimiyetten nasibi olsa bu medya FETÖ’nün panzehrinin Millî Görüş olduğunu artık inkâr etmez.

http://www.herayaktuel.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..
haberyazilimi.com - Copyright