Bir toplumun kültür düzeyini yansıtan yayınlarıdır | HerAy Elazığ Aktuel-Elazığlıyım diyen herkesin dergisi
Ana Sayfa
Dolar : Euro : Bist :
Ana Sayfa >>Bir toplumun kültür düzeyini yansıtan yayınlarıdır 29.08.2014 20:39

Bir toplumun kültür düzeyini yansıtan yayınlarıdırİletişim araçlarının baş döndürücü bir hızla alabildiğine gelişip mükemmelleştiği, söyleyecek sözü, anlatacak düşüncesi olanın çok kolay başkalarına duyurabildiği günümüzde yaygın bir bilgi kirliliği ve kültür yozlaşması da yaşanmaktadır.

Değişik internet araçlarıyla her türlü yazı, çizim, resim, söz, müzik, görüntü canlı olarak dünyanın bir ucundan diğer ucuna saniyeler içerisinde intikal ettirilmekte ve kitleler tarafından paylaşılabilmektedir. Bu müthiş bir imkândır.

Kitaplar, dergiler, gazeteler çok kaliteli kâğıtlara temiz, süratli basılarak okuyucu istifadesine ucuz ve kolay şekilde sunulabilmektedir. Böylece çok hızlı iletişim ve her türlü bilgiye ulaşım yanında kültür alışverişi, etkileşimi de kolaylaşmaktadır.

Lakin iletişim araçlarındaki kalite, mükemmellik hizmetine sunulduğu amaçlarla, içeriklerle kıyaslandığında görülmekte olan çelişki hayal ve umut kırıcıdır. Teknik imkânlar kötü niyetle, sömürü ve istismar amaçlı kullanılmakta, insanlığa saadet getirmek yerine felakete yol açmaktadır.

Nasıl ki bir şehrin su şebekesi en üstün teknoloji ile ne kadar mükemmel yapılsa da içinde akan su temiz ve sağlıklı değilse faydalı olmaktan çok zararlı olması söz konusu ise iletişim teknolojisinin mükemmelliği ilettiği kirli bilgi, sapkın düşünce ve ahlak dışı temayüller yüzünden faydadan çok zarara neden olmaktadır.

Kötü amaçlara hizmet ettiğinde araçlardaki mükemmellik felaketin boyutlarının büyümesine hizmet etmektedir. Üstün teknoloji ürünü mükemmel silahlar daha çok insanın daha kolay, hızlı şekilde öldürülmesini, şehirlerin yıkılmasını, tabiata zarar verilmesini mümkün kılmaktadır. Allah’ın büyük nimeti teknoloji insanlara kötü niyetliler yüzünden saadet yerine felaket getirebilmektedir.

İleri teknoloji ürünü iletişim araçlarının mükemmelliği ne amaca hizmet ettiği ve neye vasıta olduğu ile birlikte değerlendirilmelidir. Gerçekleri, doğruları, sağlıklı, faydalı bilgileri iletmede; toplumların güvenliğini, barışını, saadetini temin etme ve hayatını kolaylaştırmada kullanılıyorsa mükemmel iletişim araçları çok büyük nimettir. Aksinde ise felaket nedenidir.

Bu yüzden yayınların kalitesi yanında hizmet ettikleri amaçların doğruluğundan, yüceliğinden de emin olmak gerekir. Kötü amaçlı yayınlar ne kadar kaliteli iseler o denli zarar verirler. Art niyet, kötü maksat taşıyan yayınların kaliteli ve nitelikli olması hayırdan çok şerre yol açar.

Yayın araçlarının modern teknoloji ile mükemmelleşmesi, yüksek hız, etki, kalite tutturulması toplum yararına kullanılması halinde takdire şayandır. Kitle iletişim araçlarının iyi niyetli, sağlam karakterli insanların elinde olması toplum için şans demektir.

Elbette ki, iyi niyetli ve sağlam karakterli olmak yeterli değildir. Yayın organlarını yönetenler, üretici kadroları olabildiğince yetenekli, birikimli, üstün nitelikli, ehil ve başarılı da olmalılar.

Toplumun kültürel birikimine katkı yapan, niteliğini, düzeyini yükselten bir yayın hayatı ancak böyle kişiler sayesinde mümkündür. Bu nedenledir ki, kültür hayatı ile yayın hayatı birbirinin mütemmimidir; biri diğerinden yoksun gelişemez.

Elazığ’ımızda uzun geçmişe sahip köklü yayın organlarının her türlü imkânsızlığa rağmen varlıklarını sürdürmeleri övünülecek bir yanımız. Ne var ki parlak maziyi sönük bir çizgide sürdürmeye duçar olmak ise çok büyük bir eksiğimizdir.

Elazığ’da nicelik anlamında hareketli bir yayın hayatı olduğu yadsınamaz. Nitelik olarak ise aynı şeyi söylemek ne yazık ki mümkün değil. Özellikle basılı yayınlara bakıldığında gerek fizik, gerekse içerik olarak bir yetersizlik ilk bakışta görülüyor.

Yayınlanan bir düzine günlük gazete içerisinde renkli olanı yok. Dolgun içeriğinin olduğundan söz edilebilecek olanı da yok. Tirajlarının düşüklüğü ve resmi ilanlar dışında reklam alamayışları gelişmelerine imkân vermemektedir.

Kimi de masrafları olabildiğince kısarak resmi ilan gelirlerinden arttırarak geçimi için vasıta yapmaktadır. Bunu yapanlar adeta çocuk oyuncağı gibi gazete çıkarıp devlet imkânlarıyla yayın hayatını yozlaştırmaktadırlar.

Niteliksiz, kalitesiz, etkisiz gazeteler reklam piyasasını da yozlaştırmaktadır. Geri dönüşümü olmayan reklamlar için kimse para harcamak istemez. Tirajları düşük gazetelerin sahipleri nispeten iyi tirajlı gazetelerde bir reklam görürlerse hemen reklamı verene gidip bana da ver diye kapısına dayanmaktadırlar.

Bazı işadamları bu yüzsüzlükle karşılaşmamak için reklam vermemeyi yeğlerken, yayın hayatı bundan olumsuz etkilenmektedir. Önceki sayımız için arkadaşımızın bir işadamından reklam istemesi ilginç bir karşılık bulmuş…

İşadamı “Ben reklam değil parasını vereyim yoksa hepsi gelip ister” demiş. Tabii arkadaşımız “Biz bağış değil, reklam istiyoruz” diyerek kabul etmemiş.

Ne yazık ki Elazığ’ımızda gazeteciliği kolay geçim vasıtası yapan bir tufeyli takımı oluşmuş bulunuyor. Elazığ’a şube açma kararı almış bulunan Basın İlan Kurumu, umarız güçlü, etkili, kaliteli basın organlarının oluşmasında öncü rol oynar.

İkinci sayısıyla okurlarının karşısına çıkan Her Ay Elazığ Aktüel, mükemmellik için hiçbir fedakârlıktan kaçınılmadan ortaya konulan fevkalade bir gayret ve emeğe değmiş ise ne gam.

Okurların en az takdirleri kadar eleştirilerine ihtiyacımız olduğunu bilmelerini ve sözlerini esirgememelerini hatırlatmak istiyoruz. Mükemmeli yakalamak, idealin peşinden koşmak motivasyonumuzun, dinamizmimizin başta gelen nedenidir.

Daha iyi bir gelecek sayıda buluşmak ümidiyle herkese sağlık ve mutluluk dileriz.

http://www.herayaktuel.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..
haberyazilimi.com - Copyright