Yeni Nesil Dershaneler Devri | HerAy Elazığ Aktuel-Elazığlıyım diyen herkesin dergisi
Ana Sayfa
Dolar : Euro : Bist :
Ana Sayfa >>Yeni Nesil Dershaneler Devri 10.07.2016 10:45

Yeni Nesil Dershaneler Devri


Bilindiği gibi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) hükümetten gelen talimat doğrultusunda özel dershaneleri kapattı.

“Cemaat” ya da “paralel yapı” dediği camianın asıl maksadını gizlediğini, eğitimin arkasına saklandığını, dershaneleri kamuflaj aracı olarak kullandığını iddia etti.

Yani “paralel devlet” yapılanmasını dershanelerin kapatılmasına gerekçe gösterdi.

Yaşanan süreçten tüm dershaneler etkilendi, hepsi nasibini aldı.

Nasıl ki,28 Şubat sürecinde İmam-Hatip Meslek Liselerini kapatmak için tüm meslek liselerinin olumsuz etkilenmesine göz yumuldu.

Benzer şekilde “cemaat” dershanelerini kapatmak adına girilen yolda tüm dershaneler gözden çıkarıldı.

Gerçi özel dershaneler bir eğitim kurumu olarak değil,destekleyici bir öğretim kurumu olarak faaliyet yürütüyor görünmelerine rağmen kapatılana kadar birer ticari rant mekanizması mantığıyla işletile geldi.

Dershanelere bir ayar çekilmesi zorunlu hale gelmişti ki, “paralel yapı” bunun için bir kıvılcım, bir biçilmiş kaftan, bir bahane oldu diyebilirim.

Öyle ya da böyle en nihayetinde mevzuattan ve eğitim-öğretim hayatından “dershane” sözcüğütamamen çıkarıldı.

Ancak dershanecilikte dönen ekonomik rantın yanı sıra özel dershanelerin sağladığı istihdam da göz ardı edilecek gibi değildi.

Öyle ya, birçok dershane çalışanının da “ekmek” kapısına kilit vurulmuştu.

O halde dershane sahiplerinin ve çalışanlarının tepkisini önlemek önemliydi.

Öğrenci ve velilerinin mağduriyeti, tepkisi de söz konusuydu.

Ayrıca “merdiven altı” dershanelerinin önünü açmak gibi bir risk de vardı.

Dolayısıyla alternatif çözümler üretmek, yeni formüller bulmak bir zorunluluktu.

Bu nedenle, devlete maliyeti düşünülmeden ilk adım olarak “özel okul” ve “temel lise” projeleri uygulamaya konuldu.

Dershane sahiplerine özel ve temel liselere dönüşüm olanağı sunuldu.

Ardından geçici tedbir olarak okullarda ve halk eğitim merkezlerinde “yetiştirme ve destekleme” kursları öne çıkarıldı.

Atılan adımlar, alınan tedbirler aynı zamanda mahkemelerde Bakanlığın elini güçlendirecekti.

Nitekim öyle de oldu.

Danıştay,dershanelerin kapatılarak özel/temel liselere dönüştürülmesine ilişkin genelge ve özel öğretim kurslarına ilişkin yönetmelik hakkında açılan iptal davalarını esas itibarıyla reddetti.

Böylece özel dershanelerle ilgilihukuki süreç tamamen sona erdi…

Eğitim-öğretim adına özel sektörde yepyeni bir döneme giriliyor artık.

Devir “yeni nesil dershaneler” devri, çünkü özel dershanelerin yerini “özel öğretim kursları” alıyor.

Elazığ’da “özel dershane” sayısı iki elin parmak sayısını geçmiyordu, ama bugün “özel öğretim kursları” almış başını gidiyor.

Her geçen gün sayısı artan, hemen her cadde başındaadeta mantar gibi biten özel öğretim kurslarıbu araadını duyurmak ve öğrenci bulmak derdinde.

Billboardlarda “MEB onaylı” vurgusunun yapıldığı kurslarınboy boy ilanlarını, minibüs ve otobüslerde albenili reklamlarını görmek mümkün!

Önümüzdeki yıl öğretime başlamayı planlayan ve gerekli yasal prosedürü tamamlayan özel kurslar tabir yerindeyse müşteri avında.

Kayıt başvurularını kabul eden birçok kursta “deneme” ve “düzey belirleme” sınavları yapılıyor.

Bu deneme ve seviye belirleme sınavlarında başarılı olan öğrencilere cazip indirim ve burs teklifleri sunuluyor.

Elbette temel hedef, müşteri olarak gördükleri öğrencileri, özellikle de başarılı öğrencileri kapmak!

Kurslara yeni müşteriler, yeni öğrenciler çekmek için geleceğe şimdiden yatırım yapılıyor.

İlerde bu öğrencilerin kişisel başarıları üzerinden kurumsal “başarı öyküleri” yazılacak, bol bol reklamlar yapılacak.

Tıpkı eski nesil dershanelerde olduğu gibi!

Önümüzdeki 2016-2017 eğitim-öğretim yılından itibaren özel dershanelerinyerini özel öğretim kursları alacak, ama birkaç farkla tabii.

Özel dershanelerde öğretimin “nasıl” verileceğine dair MEB`den hiçbir izin ve müfredat onayı alınmazdı.

Dolayısıyla vatandaşın ödediği ücret karşılığında alacağı hizmetin standartlarını MEB belirleyemezdi.

Dershanelerden farklı olarak,özel öğretim kurslarının programları Bakanlık onayından geçecek.

Bu da özel kurs müfredatının Bakanlıkça belirlenen kazanımlarla uyumlu olup olmadığının analizini MEB’in yapması demektir.

Ayrıca kurslarla ilgili rehberlik ve denetim işleri de MEB’in tasarrufunda olacağından, açılmasına izin verilen kurslar maarif müfettişlerince denetlenecek.

Yine dershanelerden farklı olarak, özel öğretim kursları “bilim grubu” tanımı yapacak.

Bu da, kursta hangi derslerin işleneceğinin önceden belirlenip Bakanlığa bildirilmesi demek!

Kursların açabileceği bilim grubu sayısının 5 olması, Resmi Gazete`de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle birlikte kesinleşti.

Buna göre matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih,Türk dili ve edebiyatı, coğrafya, felsefe grubu olarak belirlenen bilim gruplarından en fazla 5’i için kurs açılabilecek.

Bilim grubunda verilecek müfredat ve kazanımlara ilişkin programları MEB’e onaylatamayanlar özel kurs açamayacak.

Temennim o ki, bakanlığın denetimine tabi kurumlar olarak faaliyet gösterecek olan “özel öğretim kursları” fiziksel ve içerik standartları belirlenmiş bir eğitim süreci ortaya koyarak okullarda verilen dersleri takviye eder, dershaneler gibi tamamen sınav odaklı olmaz.

http://www.herayaktuel.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..
haberyazilimi.com - Copyright