İnternet ve Sosyal Medya Yüzünden Bir Öğrenci Disiplin Cezası Alır mı Alır | HerAy Elazığ Aktuel-Elazığlıyım diyen herkesin dergisi
Ana Sayfa
Dolar : Euro : Bist :
Ana Sayfa >>İnternet ve Sosyal Medya Yüzünden Bir Öğrenci Disiplin Cezası Alır mı Alır 23.11.2015 23:28

İnternet ve Sosyal Medya Yüzünden Bir Öğrenci Disiplin Cezası Alır mı AlırMilli Eğitim Bakanlığı (MEB), Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ni 2015 yılı itibariyle güncelledi.

Okulların açılmasıyla birlikte uygulamaya giren yönetmelikte yeni kurallar ve ağır disiplin cezaları da yer alıyor.

Artık sosyal medyada hakaret içeren paylaşımlarda bulunan öğrencileri ağır disiplin cezaları bekliyor.

Bundan sonra cep telefonunu ders esnasında açık tutmak, kamerasıyla sınıfta izinsiz veya gizli çekim yapmak, yaptığı çekimleri internette yayımlamak gibi bilişim suçlarına da disiplin cezası verilecek.

Anlayacağınız 2015-2016 öğretim yılı öğrenci disiplin suçları yönünden birçok ilke imza atacak, birçok ilke sahne olacak.

Arkadaşlarına, öğretmenlerine veya okul yöneticilerine Facebook ve Twitter gibi sosyal medya ortamlarında hakaret eden öğrenciler yandı.

Çünkü böylesi hakaretamiz paylaşımlar yüzünden kınama, okul değiştirme, hatta okuldan temelli uzaklaştırma noktasına varan disiplin cezaları almaları işten bile değil.

Bilindiği gibi disiplin işlemine konu olan olaylar önce okulun Öğrenci Ödül ve Disiplin Kurulunda görüşülüp karara bağlanıyor.

Eğer kararlaştırılan disiplin cezası ilgili müdür veya kurul tarafından onaylanırsa hemen işlemin uygulama aşamasına geçiliyor.

Olumsuz davranış ve fiillerinin niteliklerine göre öğrenciye 4 farklı disiplin cezası verilebiliyor; kınama, okuldan kısa süreli uzaklaştırma, okul değiştirme veya örgün eğitim dışına çıkarma.

“Kınama” ve “okuldan kısa süreli uzaklaştırma” cezalarının uygulanması okul müdürünün onayından sonra mümkün olabiliyor.

“Okul değiştirme” cezası İlçe Öğrenci Disiplin Kurulunun ve “örgün eğitim dışına çıkarma” cezası da İl Öğrenci Disiplin Kurulunun onayından sonra uygulanabiliyor.

Yeni yönetmeliğe göre kınama 17, kısa süreli uzaklaştırma 15, okul değiştirme 22 ve örgün eğitim dışına çıkarma 16 farklı olumsuz davranıştan dolayı verilebiliyor.

Okuldan 1-5 gün arasında uzaklaştırma cezası gerektirecek bazı davranışlar şöyle:

Kişilere, arkadaşlarına ve okul çalışanlarına sözle, davranışla veya sosyal medya üzerinden hakaret etmek, paylaşmak, yayınlamak veya başkalarını bu davranışlarla kışkırtmak

İzinsiz gösteri, etkinlik ve toplantı düzenlemek, bu tür gösteri, etkinlik ve toplantılara katılmak

Bilişim araçları veya sosyal medya yoluyla eğitim öğretim faaliyetlerine ve kişilere zarar vermek

Milli ve manevi değerlere, genel ahlak ve adaba uygun olmayan, yanlış algı oluşturabilecek tutum ve davranışlarda bulunmak

Başkalarına hakaret etmek…

Kınama gerektiren bazı davranışlar şöyle:

Bilişim araçlarını amacı dışında kullanmak

Dersin ve ders dışı eğitim faaliyetlerinin akışını ve düzenini bozacak davranışlarda bulunmak

Öğretmenin bilgisi ve kontrolü dışında bilişim araçları ile meşgul olmak ve dersin akışını bozmak

Kaba ve saygısız davranmak

Yalan söylemek…

Öğrenciye okul değiştirme cezası verdirebilecek kimi davranışlar şöyle:

Bilişim araçları veya sosyal medya yoluyla eğitim ve öğretimi engellemek, kişilere ağır derecede maddi ve manevi zarar vermek

 ■ Millî ve manevi değerleri söz, yazı, resim veya başka bir şekilde aşağılamak; bu değerlere küfür ve hakaret etmek

Genel ahlak ve adaba uygun olmayan, yanlış algı oluşturabilecek tutum ve davranışları alışkanlık hâline getirmek

Kişilere, arkadaşlarına ve okul çalışanlarına; söz ve davranışlarla sarkıntılık yapmak, iftira etmek, başkalarını bu davranışlara kışkırtmak veya zorlamak, yapılan bu fiilleri sosyal medya yoluyla paylaşmak, yaymak

Okul çalışanlarının görevlerini engellemek…

Örgün eğitim dışına çıkarma cezasını gerektiren ve böylece açık öğretim dışında çıkış kapısı bırakmayan bazı davranışlar ise şöyle:

Bilişim araçları veya sosyal medya yoluyla; bölücü, yıkıcı, ahlak dışı ve şiddeti özendiren sesli, sözlü, yazılı ve görüntülü içerikler oluşturmak, bunları çoğaltmak, yaymak ve ticaretini yapmak

Okul çalışanlarının görevlerini yapmalarına engel olmak için fiili saldırıda bulunmak ve başkalarını bu yöndeki eylemlere kışkırtmak

Eğitim ve öğretim ortamını işgal etmek…

Görüldüğü gibi yeni yönetmelikle getirilen disiplin cezaları hafife alınacak türden değil.

Ayrıca disiplin cezası verilmesini gerektirmiş bir fiil veya davranışın aynı öğretim yılı içerisinde tekrarı durumunda bu kez bir derece ağır ceza uygulanıyor.

Lise öğrencileri, aman dikkat!

Arkadaşlarınıza yönelik şaka amaçlı etkinlikler yapmanız bile ceza almanıza sebep olabilir.

Tespit edildiği veya şikâyet edildiği anda şakanın cezası şaka olmayacaktır.

Disiplin yönetmeliğindeki özellikle sosyal medyaya ilişkin değişiklikler, okul değiştirmeye ve örgün eğitimin dışına çıkmaya kadar gidiyor.

Siz siz olun, cep telefonunuzu kimseye vermeyin!

Sizin telefonunuzu kullanarak başkalarına zarar veren olursa, sorumlu siz olursunuz.

Cep telefonlarınızı sadece ihtiyaç duyulduğu zamanlarda internet veya sosyal medya erişimi için açın, diğer zamanlarda ve sınıfta ders işlenirken kesinlikle kapatın.

Eski yönetmeliğe göre, okul değiştirme cezası alan öğrenciler en az bir öğretim yılı geçtikten sonra eski okullarına dönebiliyorlardı.

Tabii önceki okul müdürlüğü ile öğrenim gördüğü okul müdürlüğünün uygun görmesi halinde bu mümkündü.

Yeni yönetmelik ise “Okul değiştirme cezası alan öğrenciler ceza aldıkları okula dönemezler" hükmünü içeriyor.

Bir öğrencinin internet ve bilişim araçları yüzünden disiplin cezası almaması için onun otokontrolü kadar velisinin bilgisi, denetimi, bilinci ve ilgisi de büyük önem arz ediyor.

Veli ve öğrencilerin geneli yeni yönetmeliğin getirdiği değişikliklerden haberdar mı?

Açıkçası ben emin değilim.

http://www.herayaktuel.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..
haberyazilimi.com - Copyright