Dünden Bugüne “Milli Eğitim Şûrası” | HerAy Elazığ Aktuel-Elazığlıyım diyen herkesin dergisi
Ana Sayfa
Dolar : Euro : Bist :
Ana Sayfa >>Dünden Bugüne “Milli Eğitim Şûrası” 20.03.2015 23:36

Dünden Bugüne “Milli Eğitim Şûrası”Geçmişi 1920’li yıllara dayanan Milli Eğitim Şûrası, eğitim sistemimizde köklü bir geleneğe sahiptir.

Şûra’nın amacı eğitimle ilgili görüşleri tartışmak, geliştirmek ve eğitim politikaları oluşturmaktır.

MEB’in en yüksek danışma kurulu niteliği taşıyan Şûra bugüne kadar tam 19 kez toplantılar yaparak eğitimle ilgili önemli kararlar aldı.

Milli Eğitim Şûrası deyip geçmeyin! Zira Şûra’nın eğitime ışık tutacak tavsiye kararları almak gibi önemli bir görevi bulunuyor.

Şûra’nın bir yönetmeliği var. Başkanı da Milli Eğitim Bakanı! Yönetmeliğe göre Şûra en az 4 yılda bir toplanmak zorunda.

Şûra’da TBMM’den ilgili komisyon başkanı, bakan yardımcısı, müsteşar gibi tabii üyelerin yanı sıra tanınmış uzmanlar, üniversite, sivil toplum kuruluşu ve yerel yönetim temsilcileri gibi çok sayıda davetli üye bulunabiliyor.

Bugüne kadarki bütün Şûra kararları incelendiğinde, en fazla yüzde 17’lik dilimle “öğretmenlik” mesleğine ilişkin kararlar alındığı görülüyor.

Öğretmenliği %16 ile müfredat, %11`le altyapı, %10`la ilköğretim, %10`la mesleki eğitim, %9`la hayat boyu, %8`le ortaöğretim,  %7 ile merkez teşkilatı, %4`le okul öncesi eğitim, %3`le yükseköğretim, %3`le rehberlik ve  %2 ile de özel eğitim kararları izliyor.

MEB kaynaklarına göre, Milli Eğitim Şûra toplantılarının ilki 1921 yılında Heyet-i İlmiye tarafından Maarif Kongresi adıyla düzenlendi.

1. Şûra’da alınan ilk karar “köy okullarının iyileştirilmesi” konusuydu. Yüksekokul ve fakültelerin MEB`e bağlanması, okul ders kitaplarının “tek tip” uygulaması alınan diğer kararlardı.

Bakanlıkça 1943`te yapılan 2. Şûra’da ilk kez “Ahlak Eğitimi” ile ilgili kararlar verildi. Buna göre ahlak terbiyesinin geliştirilmesi için tedbirler alınacaktı.

1946`da toplanan 3. Eğitim Şûrası`nın ana gündem maddelerinden biri erkek sanat ortaokulları ile erkek/kız enstitülerinin programları ve yönetmelikleri oldu.

1949 yılındaki 4. Şûra’da ise yeni ortaokul programının incelenmesi ve liselerin 4 yıllık yapılması gündemi oluşturdu. Şûra’da öğretmen yetiştiren kurumların ihtiyaçlara göre düzenlenmesi ve programlarının belirlenmesi kararlaştırıldı.

1953`teki 5. Şûra’da ise korunmaya ve özel eğitime muhtaç çocuklar ile çeşitli mevzuat düzenlemeleri gündem konuları olarak belirlendi.

1957 yılındaki 6. Şûra’da çıraklık okullarının açılması, kız ve erkek teknik öğretimin programlarının düzenlenip yabancı dil saatlerinin arttırılması kararları vardı.

1962`de yapılan 7. Şûra`da ilk kez özel okulların desteklenmesi kararlaştırıldı. Lise ve dengi meslek okullarında fakültelere giriş sınav sistemi ve İmam Hatip okullarının yapısı düzenlendi.

1970’te 8. Milli Eğitim Şûrası ortaöğretim yapısının iki devre olması kararını aldı.

1974`te 9. Millî Eğitim Şûrası’nda “Din Bilgisi” dersinin isteğe bağlı olarak 6 ve 7. sınıflarda haftada birer saat okutulması tavsiye edildi. Temel Eğitim ve Ortaöğretim Din Bilgisi programlarının gözden geçirilmesi ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile işbirliği yapılması yönündeki görüş kabul edildi.

1981’de yapılan 10. Şûra’da, anasınıflarının başlangıçta zorunlu olmayan ancak daha sonra zorunlu kılınacak bir düzey olarak ele alınması kararlaştırıldı. 

1982 yılında 11. Şûra`da öğretmenlik mesleğine yatkın kişilerin öğretmen olması yönünde bir mekanizma oluşturulması karara bağlandı.

1986`daki 12. Şûra`da ise ilkokula başlama yaşı 72 ay olarak belirlendi. Uzaktan eğitimin de görüşüldüğü Şûra’da televizyonun eğitim için yaygın olarak kullanılması ve bilgisayarlı eğitim için altyapı oluşturulması kararı ilk kez alındı.

1990 yılındaki 13. Şûra’da yaygın eğitime halkın motive edilmesi, yaygın eğitim ile örgün eğitim arasında denkliğin sağlanması konuları görüşülerek kararlar alındı.

1993`teki 14. Şûra toplantılarında şehit öğretmenlerin ailelerine yardımın arttırılması ve çocuklarının eğitim-öğretim giderlerinin karşılanması konuları ele alındı.

1996`da 15. Şûra’da da Anadolu öğretmen ve öğretmen liselerinin, eğitim fakültelerinin esas kaynağını oluşturması kararı alındı.

1999`da yapılan 16. Şûra’da öğretmenlerin mesleki açıdan geliştirilmeleri için iş dünyasına yakın işbirliği sağlayacak tedbirlerin alınması tavsiye edildi.

2006`daki 17. Şûra’da ise okul öncesi eğitimin zorunlu olması için çalışmalar yapılması kararı çıktı. Ayrıca ağırlıklı ortaöğretim başarı puanının kaldırılması ve sanal hareketlilikte okulların kendilerine ait web sitelerinin hazırlanması karara bağlandı.

2010 yılı Kasım ayındaki 18. Milli Eğitim Şûrası’nda 4+4+4 eğitim sistemi ve  değerler eğitimi görüşülüp benimsendi. Böylece anasınıfı 1 yıl yapıldı ve ilkokul 4, ortaokul 4, lise 4 yıl olacak şekilde 12 yıllık zorunlu eğitim getirildi.

2014 Aralık ayında yapılan 19. Milli Eğitim Şûrası toplantılarında ise yaklaşık 200 öneri gündeme getirildi ve 185`i onaylanarak karara dönüştürüldü.

19. Eğitim Şûrası’nda alınan tavsiye kararlarının 49`u öğretim programları ve haftalık ders çizelgeleri, 42`si öğretmen niteliği, 47`si okul güvenliği ve yine 47`si de eğitim yöneticilerinin niteliği ile ilgiliydi.

Bütün okullarda tekli eğitime geçilmesi kararının da çıktığı 19. Şûra’da alınan önemli bazı kararlar şöyle:

Okul Öncesi programının oyun temelli olması, değerler eğitimine yer verilmesi

İlkokullarda haftalık ders saatinin 30 saat olması, 1-2-3. sınıflara Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin konulması

Ortaokullarda haftalık ders saatinin 30 saat olması, İnkılâp ders kitabının gözden geçirilerek yeniden yazılması

Liselerde haftalık ders saatinin azaltılması, Osmanlıca dersinin zorunlu/seçmeli olması, Din Kültürü dersinin 2 saate çıkarılması, İnkılâp kitabının yeniden yazılması, Kutlu Doğum Haftası ve Aşure Günü’nün belirli gün ve haftalar içinde yer alması, Anadolu İmam Hatip liselerine seçmeli Farsça dersinin konulması

Öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesi, ek ders ücretlerinin arttırılması

Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarılması, Öğretmenlik Mesleği Etik Kuralları ve Standartları oluşturulması, Milli Eğitim Akademisi kurulması

 Fatih projesi kapsamında teknolojinin eğitim fakültelerine de kurulması, ihtiyaç dışı eğitim fakültesi açılmaması

Okul Temelli Mesleki Gelişim Modelinde Mentörlük (Kılavuzluk) Sistemi oluşturulması

Okullar için her yıl somut performans ölçütlerine dayalı bir okul karnesi oluşturulması

Okul güvenliği için okuldaki öğrenci sayısına bağlı olarak öğrenci başına 120 lira ödenek aktarılması, "Öğrenci Disiplin Yönetmeliği"nin revize edilmesi, servis sürücülerinin güvenlik sertifikalı olması

Okullara kamera, sensör vb güvenlik ekipmanları kurulması, güvenlik görevlisi ve sağlık personelinin hizmet alımıyla gerçekleştirilmesi

Milli eğitim yöneticiliğinde “müdür yardımcısı-okul müdürü-şube müdürü” kariyer basamakları sistemi kurulması ve uygulanması

Yönetici pozisyonlarına atamalarda kadın yönetici lehine pozitif ayırımcılık getirilmesi

Eğitim kurumları yöneticiliği, il ve ilçe yöneticiliği, eğitim uzmanlığı, milli eğitim uzmanlığı, merkez ve taşra teşkilatı şef, şube müdürlükleri ile daire başkanlıkları arasında yeterlikler çerçevesinde yatay ve dikey geçişlere imkân veren adil bir kariyer sistemi kurulması

http://www.herayaktuel.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..
haberyazilimi.com - Copyright