Çok Methedilen ve Örnek Gösterilen Finlandiya Eğitim Sistemi | HerAy Elazığ Aktuel-Elazığlıyım diyen herkesin dergisi
Ana Sayfa
Dolar : Euro : Bist :
Ana Sayfa >>Çok Methedilen ve Örnek Gösterilen Finlandiya Eğitim Sistemi 20.07.2015 00:40

Çok Methedilen ve Örnek Gösterilen Finlandiya Eğitim Sistemi

Ülkemiz eğitiminin kalitesinde ciddi gerilemeler olduğu, öyle ki eğitim sisteminin tıkandığı ve çökme noktasına yaklaştığı yönünde eleştiriler her geçen gün artmaktadır.

Okullarımızın genelinde öğrenci profilinin olumsuz yönde değiştiği, öğrencilere düzenli ders çalışma alışkanlığı kazandırılamadığı, öğrencilerle ilgili davranış ve disiplin sorunlarının ayyuka çıktığı yönünde serzenişler bizzat eğitimciler ve veliler tarafından dillendirilmektedir.

Türkiye’de milli eğitim sisteminin yanlışlığı ve çarpıklığı yıllardır tartışılmaktadır, ancak şu ana kadar tam anlamıyla alternatif yeni bir sistemin öne çıkarılabildiği ve geleceğine ilişkin kesin bir yol haritası çizilebildiği söylenemez.

Esasen Cumhuriyet tarihi boyunca ülkemizde eğitim-öğretim adına uygulanan sistem bir eğitim sistemi olmaktan ziyade bir öğretim sistemi olarak süregelmiştir.

Bir süredir çeşitli çevrelerce çok methedilen Finlandiya eğitim sistemi Türkiye için de model olarak öneriliyor, çünkü PİSA denilen Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı’nda yıllardır dünya birincisi oluyor. 

Öğrencilerin okulda gördüklerini gerçek hayatta ne kadar uygulayabildikleri, analitik düşünce yapıları, sorun çözme yetenekleri, matematik ve fen bilimleri alanında kalifikasyonları PİSA’nın değerlendirme konularını oluşturuyor.

Üç yılda bir yapılan PİSA’da Türkiye hep son 5 sırada kendine yer buluyor.

En başarılı öğrencisi ile en başarısız öğrencisi arasındaki yetenek farkı en az olan ülkenin Finlandiya olduğu iddia ediliyor.

Dünyanın en iyisi kabul edilen ve 40 yıl kadar önce bir reformla temelleri atılan Finlandiya eğitim sisteminin bazı özellikleri şöyle:

■ Ülkede eğitimin standardını merkezi hükümete bağlı bakanlık belirliyor fakat okulların yönetimi, işletmesi ve öğretmen seçimi yerel yönetimlerce yapılıyor.

■  Okulların mimarisi ev ortamı oluşturulmak üzerine tasarımlanıyor.

■ Okullarda sınıfların 20 kişiyi geçmemesine özen gösteriliyor. 

■ Eğitim ücretsiz ama çok az sayıda özel okul var, bu okulların fiyatları da sıkı denetim altında tutuluyor.

■ Okulların öğrencileri başarılarına göre kabul etmesi yasak, herkes evine en yakın okula gidiyor. Öğrenciler genelde yürüyerek veya bisikletle okula gidiyor. Uzak okullar ve küçük yaşlar için devlet servis hizmeti sunuyor.

■ Öğrencilere ödev verilmiyor çünkü öğrenme yeri okuldur. Her çocuğa bir birey olarak değer veriliyor. Çocuklardan biri yeterince iyi öğrenemiyor, okula uyum gösteremiyor, sıkılıyor ya da öğrenim durumu programın ilerisinde gidiyorsa, öğretmen bunu hemen fark ediyor ve çocuğun öğrenme programını onun bireysel ihtiyaçlarına göre düzenliyor.

■ Okullarda spora bol yer veriliyor ama spor karşılaşmaları yapacak takımlar bulunmuyor. Çünkü rekabet, üstünlük, kazanmak gibi hususların Fin kültüründe değeri yok.

■ Okullar birbirleriyle rekabet etmiyor, aksine dayanışma içinde hareket ediyor. Okulların başarı düzeyi aşağı yukarı aynı, hiç bir okulun diğerine göre ayrıcalığı yok.

■ Eğitim ‘herkes için eşit olanaklar sağlamak’ anlamına geldiği için tüm çocuklar zekâ ve becerileri ayırt edilmeksizin aynı sınıfta okuyor.

■ Öğretmen olmak çok zor; çünkü tüm öğretmenler en az yüksek lisans derecesinde üniversite mezunu olmak zorunda, başarısı en yüksek %10’luk dilim arasından seçiliyorlar.

■ Öğretmenlik toplum gözünde statüsü en yüksek mesleklerden biri olarak görülüyor.

■ Öğretmenlere yüksek maaş veriliyor ve maaşları dışında hiçbir ek ödeme yapılmıyor. Mesela, 15 yıllık kıdemli bir öğretmen ortalama bir üniversite mezunundan daha iyi kazanıyor.

■ Finlandiya sahip olduğu kültür nedeniyle öğretmenleri başarılı ya da başarısız olarak yargılamıyor. Hiçbir öğretmenin performans nedeniyle işten atılma korkusu yok. Eksikleri gözlenen öğretmenlerin, yeni eğitim-öğretim programları ile kendilerini geliştirmelerinin önü açılıyor.

■  Öğretmen günde ortalama 4 saat ders görüyor. Haftada iki saatini ise mesleki gelişimi için eğitimlere katılmak için ayırıyor.

■ Eğitim müfredatı basit ve genel bir çerçeve tanımlamaktan ibaret. İlkokuldan itibaren ders kitaplarını, işlenecek konuları ve kullanılacak pedagojik yöntemleri öğretmen belirliyor.

■ İlkokulda öğrencilerin ders dışı ve teneffüs olarak geçirdikleri zaman toplam 75 dakika. Türkiye’de ise bu süre ortalama 45 dakika iken Amerika’da 27 dakikaya kadar düşüyor.

■ Okullarda yemekhaneler var ve yemekler ücretsiz. Kantinlerde yalnızca süt, su ve meyve bulunuyor. Öğrenciler ve öğretmenler yemeklerini birlikte yiyorlar. Bu uygulama sayesinde öğretmen korku unsuru olmaktan çıkıyor. Öğrenci, öğretmeni her şeyi sorabileceği bir arkadaş gibi görebiliyor.

■ Bazı dersler farklı yaş gruplarıyla birlikte işleniyor. Bu tutumla çocuğun her yaş grubuyla iletişiminin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

■ Okuldaki gündelik işlerin çoğunu öğrenciler yapıyor. Çöplerin toplanması, bitkilerin bakımı, atık kâğıtların geri dönüşümü, mutfak yardımı gibi işlerin yapılması öğrencilerin sorumluluk duygularını geliştirip güçlendiriyor.

■ Sistem ‘çocukların doğdukları andan itibaren öğrendikleri’ varsayımına dayanıyor. Her çocuk daha bebeklikten itibaren oynayarak öğrenmeyi öğreniyor. Bu nedenle doğumdan sonra her aileye birer kitap veriliyor.

■ Ülkede 8 aylıktan itibaren bütün çocuklar için günlük bakım merkezleri var. Buralarda bebekler ve çocuklarla oyunlar oynanıyor.

■ Okul öncesi eğitim zorunlu değil ama okullaşma oranı %100. Okul çağı 7 yaşında başlıyor, öncesinde aile eğitimine önem veriliyor.

■ Bütün çocuklar 9 yıllık zorunlu eğitimden geçiyor. İlk 6 yılında hiçbir sınav yapılmıyor, çocuklar hiçbir şekilde akademik anlamda ölçülmüyor. Sadece 16 yaşındaki çocuklar için ülke genelinde bir sınav yapılıyor. Dolayısıyla ülkede dershane, etüt merkezi, özel ders yok.

■ 9 yıllık zorunlu eğitimini alan çocuklar 3 yıllık zorunlu olmayan liseye gidiyorlar. Akademik Eğitim ve Mesleki Eğitim alanları arasından istediklerini seçebiliyorlar. Liselerde okullaşma oranı %90’ın üzerinde!

■ Bütün ülkede liseyi bitiren en başarısız öğrenci ile en başarılı öğrenci arasındaki fark, sınav notu olarak yüzde 15’in altında seyrediyor. Bizde bu fark %100’e yakın!

■ Ülkede lisenin ardından başlayan üniversite eğitimi de ücretsiz. Bilim Üniversiteleri ve Uygulamalı Bilim Üniversiteleri olmak üzere iki çeşit üniversite var.

■ Devlet doktora derecesine kadar öğrencileri finanse ediyor, buna rağmen Finlandiya’nın öğrenci başına eğitim harcaması ABD’den %30 daha az. Ayrıca Finlandiya, üniversite mezunu yüzdesinde dünyanın en önde giden ülkelerinden biri ve Avrupa birincisi!


http://www.herayaktuel.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..
haberyazilimi.com - Copyright