Atığa yatırım ekonomiye ve geleceğe yatırımdır | HerAy Elazığ Aktuel-Elazığlıyım diyen herkesin dergisi
Ana Sayfa
Dolar : Euro : Bist :
Ana Sayfa >>Atığa yatırım ekonomiye ve geleceğe yatırımdır 05.03.2017 10:18

Atığa yatırım ekonomiye ve geleceğe yatırımdır


Küreselleşen dünyaya bakıldığında gelişmişliğin en büyük göstergesi artık endüstrileşme skalasıyla ölçülmektedir. Sanayinin yaygınlaşması beraberinde birçok çevresel etkinin de oluşmasına sebep oldu. Bu etkiler doğrudan ya da dolaylı olarak tabiat ve insan sağlığını olumsuz yönde etkilemekte. Çevresel etkiler göz önünde bulundurulduğunda hava, su ve toprak kirliliği gibi projeksiyonlardan bahsetmek mümkün.

Hiç kuşkusuz çağımızın en büyük problemlerinin başında tehlikeli nitelikli atıklar yer almaktadır. Tehlikeli atıklar yukarıda bahsedilen ve sürekli bir döngü içerisinde olan ekosistemlerin kirlenmesinde önemli bir paya sahiptir.

Fakat bu alıcı ortamların kirlenmesine neden olacak durumların tamamını sanayi kuruluşlarından çıkacak olan kirliliklere bağlarsak atık yönetim uygulamalarında net bir başarı da elde edemeyiz. Çünkü artık tehlikeli atıklar her yerde. Evimizde, arabamızda, okulumuzda, iş yerimizde.

O halde bu aşamada gerek sanayiden kaynaklı tehlikeli atıkları gerekse evimizde oluşan tehlikeli atıkları iyi tanımamız gerekmektedir. İşte o zaman bu atıkların nereden ve ne zaman karşımıza çıkacağını az çok kestirebiliriz. Bu atıkları tanır ve ne yapmamız gerektiği konusunda bilgi sahibi olursak atık yönetimi zincirinde farkında olmadan önemli roller üstlenebiliriz. Yaşamsal faaliyetlerimiz sonucu 30 ila 35 çeşit tehlikeli atık üretmekteyiz. Sanayi kollarından oluşan ya da oluşması muhtemel olan atıklar incelendiğinde bu sayı ortalama 400 çeşit tehlikeli atığı bulmaktadır.

Ülkemizdeki çevre mevzuatı incelendiğinde atıklarla ilgili çeşitli yönetmelikler mevcuttur. Çevresel olarak ülkemizde son zamanlarda hatırı sayılır bir kamuoyu oluştu. Artık insanlar gerek atıklar konusunda gerekse çevre konusunda biraz daha hassas davranmaya başladılar.

Bundan önce kaleme aldığım yazımda evlerimizde ürettiğimiz tehlikeli atıklardan biri olan floresan atıkları hakkında çeşitli noktalara değinmiştim. Atık floresanlar hakkında yazmış olduğum yazımı okuyan okuyucularım tarafından güzel dönüşler aldım.

Tehlikeli atıklardan sadece biri olan floresan atıkları hakkında yazmış olduğum yazımda atıkların evlerden uzaklaştırılması ve tehlikeli atık konteynerlerine atılması gerektiğinden bahsetmiştim. Fakat ülkemizdeki atık yönetimi uygulamaları göz önünde bulundurulduğunda yerine oturmayan parçalar olduğu aşikâr. Evlerinde tehlikeli atık bulunan bizlerin bunu nasıl uzaklaştıracağımızı biliyor olmamız fakat uzaklaştıracak atık konteynerlerinin yaygın olmaması bu atıkların doğrudan diğer atıklarla karıştırılması sonucu oluşacak kontaminasyon nedeniyle daha fazla kirliliğe neden oluyoruz. Bu atıkları kaynağından ayırma konusunda ne kadar çalışırsak çalışalım doğru yönetim şekli ile bertaraf sonucu elde edemediğimiz sürece uyguladığımız sistemde başarısız olacaktır.

Yazımı okuyan bir sanayicinin yapmış olduğu dönüşü sizlere aktarmak istiyorum.

Sanayici, işletmesinde oluşan tehlikeli atıkların işletme sınırları içerisinde bulunan ve standartlara uygun atık geçici depolama alanında depolandığını fakat bölgede bu atıkları alacak işletme bulunmadığını başka şehirlerde bulunan lisanslı bertaraf firmalarının atıkları almak için çok fahiş nakliye ücretleri talep etiğini söyledi.

Sanayi kollarının çoğunda tehlikeli atıklarla karşılaşmaktayız. Bu atıklar çoğu ekonomik değeri olan atıklardır. Piyasada bulunan bu atıkların çoğu basit bir takım özel işleme tabi tutularak geri kazanılabilir. Tehlikeli evsel ve endüstriyel nitelikli atıkların geri kazanımı çalışmalarına bakıldığında önemli ölçekte kazanç elde edildiğini rahatlıkla görebilmekteyiz. Kaynak israfını önlemenin yanında, hayat standartlarını bu çalışmalarla artırabiliriz. Geri dönüşüm faaliyetlerinde ciddi manada enerji tasarrufu sağlanmaktadır.

Bu nedenle dünya genelinde önemli bir sektör haline gelen tehlikeli atık geri kazanım ve bertaraf faaliyetlerinin ülkemizde daha da yaygınlaşabilmesi ve uzun vadeli atık yönetim planlarının başarıya ulaşabilmesi için her ilde entegre tehlikeli atık ara depolama ya da bertaraf tesislerinin bulunması şarttır.

Örnek vermek gerekirse: Elazığ ve Malatya ilindeki sanayi kollarında azımsanmayacak oranda kontamine ambalaj atığı oluşmaktadır. Bu atıkların geri kazanımını sağlayacak bir tesisin bu iki önemli ilimizde olmaması büyük eksik doğrusu. Petrokimya orjinli olan plastik ürünlerin işlenerek ekonomiye kazandırılması sonucu ciddi ekonomik kazanç sağlanabilir.

Bu aşamada yerel yatırımcılarımızın tehlikeli atıkların geri kazanımı konusunda girişimde bulunmaları gerekmektedir. Bilmekteyiz ki dünya üzerinde atıklardan kazanç elde eden hatta atık ihracatı yapan birçok ülke bulunmaktadır. Bu konuda uğraşlarınızın karşılıksız kalmayacağından eminim.

Güzel ve yaşanabilir bir dünya kimimizin elinde kimimizin dilinde kimimizin ise cebinde. Önemli olan ise emaneti yaşatabilmektedir… Ve’s-selam.

http://www.herayaktuel.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..
haberyazilimi.com - Copyright