Etkileşimli tahtalar ve ders başarısı üzerine etkisi | HerAy Elazığ Aktuel-Elazığlıyım diyen herkesin dergisi
Ana Sayfa
Dolar : Euro : Bist :
Ana Sayfa >>Etkileşimli tahtalar ve ders başarısı üzerine etkisi 26.03.2016 13:32

Etkileşimli tahtalar ve ders başarısı üzerine etkisi


Son yıllarda teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler insan hayatını birçok yönde etkilemiştir.  Günümüzde neredeyse hızına yetişemediğimiz teknoloji, birçok alanda vazgeçilmez olduğu gibi eğitim ve öğretim sisteminin de vazgeçilmezleri arasında yerini almıştır. Eğitim bilimleri alanında tanınmış araştırmacı Bloom`a göre işin başından itibaren olumlu öğrenme koşulları sağlanmış ise dünyada herhangi bir kişinin öğrenebileceği her şeyi hemen hemen herkes öğrenebilir. Bir başka tanınmış araştırmacı Gardner ise her bireyin farklı zekâ boyutlarına sahip olduğunu ve öğrenme ortamında çoklu zekâ türlerini içeren ders etkinliklerine yer verilmesi sonucunda daha etkili öğrenmenin gerçekleşeceğini savunmaktadır. Birey ne kadar çok duyu organıyla öğrenme ortamına katılırsa, öğrenmenin kalıcılığı ve etkililiği de buna paralel olarak artacağı bilinmektedir. Bireylerin öğrenme ortamlarına daha fazla duyu organlarıyla katılmaları için, teknoloji ile eğitim tümleşik olarak kullanılmaya başlanılmıştır. Teknoloji ve eğitim denildiğinde akla ilk gelen etkileşimli tahtalardır. Etkileşimli tahtaların eğitim sistemimizde hızlıca yayılıp kullanılması birçok araştırmaya konu olmuştur.

Yapılan araştırmalarda, etkileşimli tahtaların akademik başarıya ve öğrenmede kalıcılığı sağlamadaki etkililiğinin olup olmadığını araştırılmıştır. Örnek Bir çalışmayı ele aldığımızda eğitim için iki ayrı grup oluşturulmuştur. Gruplardan birincisi deney grubunu ikicisi kontrol grubunu oluşturmuştur.  Gruplardan Deney grubuna ilgili dersler akıllı tahta ile anlatılırken Kontrol grubuna ise geleneksel yöntem ile ders anlatılmıştır. Dikkat edilmesi gereken noktalar dikkatten kaçmamış gruplar arası gerekli eşitlik sağlanmıştır. Dönem sonunda yapılan son testlerle her iki grubunda başarısı karşılaştırılmıştır. Görülen şu ki etkileşimli tahtaların kullanıldığı Deney grubu, geleneksel yöntem ile derslerin işlendiği Kontrol grubundan daha da başarılı olmuştur.

Teknolojinin eğitime kattığı büyük nimetlerden olan Etkileşimli Tahtalar Gün geçtikçe öğrencilerimizin daha da çok karşısına çıkacağa benziyor.

   Günümüzde yaşanılan en önemli sorun zaman sorunudur. Çocuklarımızın 40 dakika ile sınırlı ders saatlerini en verimli şekilde geçirebilmesi bizim sorumluluğumuzdadır. Müfredatın iyi uygulanabilmesi veya derslerin daha zengin içerikler eklenerek işlenebilmesi, daha zeki ve bilgili çocukların yetiştirilebilmesi demektir. Bugün teknolojinin geldiği son noktada, akıllı sınıf uygulamaları sayesinde yaşanan birçok problem aşılabilir. Akıllı tahtaların sunduğu modern eğitim imkânları sayesinde her geçen gün daha başarılı bir nesil yetiştirilebilir. Aşağıda akıllı tahtaların sağladığı en önemli avantajlar yer almaktadır:

• Ders anlatımı sırasında not tutmaya gerek kalmadığı için, konunun daha kolay anlaşılabilmesi, böylece öğrencinin ve öğretmenin zamandan tasarruf sağlaması

• Tebeşir ve ispirtolu kalem (board marker) gibi zararlı maddeler içeren ve enfeksiyona neden olan ürünlerin kalkmasıyla daha hijyenik ve sağlıklı bir ortamda ders yapma imkanı

• Akıllı tahtada işlenen derslerin bilgisayara kaydedilebilmesi ve ders notu olarak çoğaltılabilmesi

• Derse katılmayan öğrencilerin konuları takibinin sağlanması

• Öğrencilerin derse daha dikkatli ve istekli katılımının sağlanması

• Öğretmen ve öğrenci için derslerin daha zevkli hale gelmesi

• Farklı sınıf ve okulların internet üzerinden aynı anda birlikte ders işleyebilme imkânı

• Mevcut şablonları kullanarak ya da yeni şablonlar oluşturarak (örn. çizim, şekil, şema vs.) her defasında tekrar tekrar aynı şekil ve şemaları çizmekten kurtulunması.

Fakat akıllı sınıf kurmak için sadece bir etkileşimli tahta sınıfta olması yetmiyor. Olması gereken bazı özellikler o sınıfta olması gerekiyor. Bunları sıralayacak olursak;

     I.       Sınıf ortamı ışıklandırması için pencere olmamalı ya da asgari ölçülerde olmalıdır,

   II.       Duvarlar ışığa ilişkin yansımaları kırması için beyaz ve tonlarında olmalıdır,

 III.       Kullanılan mobilyalar gri ya da grinin koyu tonlarına yakın olmalıdır,

  IV.       Eğer renkler uygun seçilmezse projeksiyon cihazından yansıyan ışık yansıma yaparak öğrencileri rahatsız etmektedir,

    V.       Akıllı sınıf ortamı asgari 10 kw gücünde üç güç kaynağı ile beslenmelidir,

  VI.       Sınıf ortamına ait tüm verilerin anında yada daha sonra internet üzerinden arşiv şeklinde yayınlanması amacı ile IP TV kullanılmalıdır,

VII.       IP TV Real Player, Microsoft Windows Media Player formatında yazılımlarla desteklenmelidir,

VIII.       İyi bir akıllı sınıf ortamında asgari iki adet projeksiyon cihazı olmalıdır,

  IX.       Öğretmene yönlenecek olan ışık kaynağı spot olmalıdır,

    X.       Bir adet akıllı bulunmalıdır,

  XI.       Masaüstü bilgisayar kullanılacaksa görüşü engellemeyecek şekilde düzenlenmelidir, ancak masaüstü bilgisayarlar yerine diz üstü bilgisayar kullanılması tercih edilmelidir,

XII.       Sınıf ortamında kablo kalabalığından kurtulmak için kablosuz ağ teknolojisinin gelişimine paralel olarak kablosuz ortamlarla desteklenmelidir.

XIII.       Akıllı sınıflarda kullanılacak eğitsel ders yazılım türlerinin özelliklerine bakıldığında aşağıda ifade edilen özellikler ortaya çıkmıştır;

·      Kolay anlaşılır ara yüz,

·      Bilgiye kolay ve hızlı ulaşımı sağlayacak modül kavramı,

·      Konu içeriğine yönelik oyunlarla desteklenmeli

·      Yazılım konuyla ilgili olarak internet bağlantısıyla desteklenebilir olmalı

·      Konuya ilişkin alıştırmalar, testler, anlama çalışmaları, sözlük, ses kaydedebilme olanağı, yazılı metinlerin seslendirilmesi ve görsel video desteğiyle desteklenmiş özelliklere sahip olmalıdır.

·      Öğrenciler arasında işbirliğini geliştirebilmeli,

·      Bilgi kaynağı olarak hareket etmeli,

·      Sanal bir laboratuvar olarak yapılanmalı ve burada öğrenciler pahalı donanım kullanmadan ve tehlike ya şamadan kendi kendine bilgiyi paylaşabilmeli ve deney yapabilmelidir.

·      Eğitime yeni başlayan öğrencilere geleneksel eğitim anlayışının yanı sıra az zamanda daha çok kavram ve işlemi öğretme için bir araç olarak kullanılmalıdır.

http://www.herayaktuel.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..
haberyazilimi.com - Copyright