Mankurt Aydın Terörü, Hendek Teröründen Daha Tehlikeli! | HerAy Elazığ Aktuel-Elazığlıyım diyen herkesin dergisi
Ana Sayfa
Dolar : Euro : Bist :
Ana Sayfa >>Mankurt Aydın Terörü, Hendek Teröründen Daha Tehlikeli! 13.02.2016 10:49

Mankurt Aydın Terörü, Hendek Teröründen Daha Tehlikeli!


Osmanlının gerileme döneminde başlayan Batılılaşma serüveni devletimizin ve milletimizin bünyesinde onarılması zor büyük tahribatlara, yıkımlara yol açtı.

Batılılaşma sevdasının milletimizin bünyesine soktuğu en tehlikeli mikrop Osmanlı entelektüel çevrelerinde yaygınlaşan Mankurtlaşma serüvenidir!

Tanzimat ve Meşrutiyetle birlikte zirve yapan mandacı aydın kadroların büyük çoğunluğu Avrupa başkentlerindeki üniversitelerde kurulmuş olan Türk Enstitülerinde Batının değerlerini üstün gören bir temel anlayışla eğitimden geçirildiler.

Mankurt aydın tipinin en temel karakteristik özelliği mensubu olduğu millete ait ne varsa hepsini toptan reddetmesi ve aşağılamaya çalışmasıdır.

Milletin inancına, tarihine kültürüne, kimliğine yabancılaşmış Batı güdümlü aydınlar için vazgeçilemez kaide Haçlı medeniyetini mutlaka İslam medeniyetinden üstün görmektir.

Bu yüzden onlara göre tüm sorunların, problemlerin çözümü mutlak Batıda aranmalıdır.

Ülkesine, milletine tepeden bakan, hakir gören aydın, gazeteci, yazar ve akademisyen canlı türleri müstemlekeciliği ve mandacılığı yaşamlarının vazgeçilmez temel öğesi haline getirmişlerdir.

Batının açık ya da örtülü vesayeti altında olmak dışında hiçbir ulvi gaye taşımayan aydın tiplerin akılları ve kalpleri parya zihniyetiyle yoğrulup karanlık bir zindana dönüşmüştür.

Her ne kadar kendilerine aydın deniliyor olsa bile karanlık tiplerdir bunlar.

Her olay ve gelişmeye mutlaka Batılıların gözüyle bakmayı kutsallaştırmış olan aydınların Osmanlı tarihindeki karşılığı İttihat ve Terakki’dir!

Özellikle 2. Abdulhamit döneminde bu topraklarda tam anlamıyla bir aydın, entelektüel terörizmi yaşandı.

Yeni tip çağdaş müstemlekeci aydınlar atalarının Osmanlı Devletini dağıtmak ve parçalamak için gösterdikleri çabayı günümüzde Türkiye Cumhuriyetini yıkmak için sergiliyorlar.

Damarlarında taşıdıkları asil kan en büyük ayrıcalık ve imtiyaz nedenleridir!

İhanet dededen babaya ondan da toruna intikal ediyor bu Mankurtların dünyasında!

İhanetlerini milletin gözünden kaçırmak için tıpkı İttihatçı dedeleri gibi Batı medeniyetinin dışı süslü ama içi boş kavramlarının arkasına saklanıyorlar.

Demokrasi…

Özgürlük...

İnsan hakları…

Fikir hürriyeti…

Çağdaşlık…

Eşitlik…

Adalet…

İşte bu kavramları kullanarak toplumsal taban ve destek elde etmeye çalışan Batı kölesi aydınlardan 1100 tanesi 11-1-2016’da PKK`ya destek babında devleti, güvenlik güçlerini terör yapmakla suçlayan bir ihanet bildirisinin altına imza attılar.

Her şeyden evvel dağdaki eli silahlı eşkıyanın terörist eylemlerinden dolayı ortaya çıkan tahribatla mücadele etmek devlet için her zaman imkân dâhilindedir.

Batının kölesi aydın, yazar, akademisyen kılıklı terörist sevicilerinin neden oldukları fikir kirlenmesinin yol açtığı toplumsal tahribatın onarımı çok daha zorlu bir süreçtir.

Dağdaki eşkıyanın devlete ve millete karşı kullandığı tek malzemesi elindeki silahtır.

Ancak statükonun muhafızlığını yapan aydın terörizminin ülkenin birliğine ve beraberliğine karşı kullandığı silahlar çeşit çeşittir.

Yazılı, görsel ve sosyal medya ile üniversiteler vesayetçi aydın güruhunun en yoğun oldukları alanlardır.

Millet olarak eli silahlı eşkıyaya karşı gösterdiğimiz hassasiyetin daha fazlasını şehirdeki kravatlı, yazmış, okumuş aydın ve akademisyen terörizmine de göstermeliyiz.

PKK’nın dağdaki ve şehirdeki tüm unsurlarını yok etseniz dahi medyadaki uzantısı aydın, akademisyen, yazar terörizmini ıskaladığınız takdirde terörle mücadelede sonuç alma şansınız yoktur.

Terör örgütlerinin en büyük gücü düşünüldüğünün aksine silahlı unsurları değil; medyadaki propaganda gücüdür!

Medya dünyasında fikir ve düşünce bazında teröristleri destekleyen aydın, gazeteci akademisyen denilen yandaşların varlığı silah kadar mühimdir terör örgütleri için.

Osmanlı Devletinin dağılmasının sebeplerinden birisinin Mankurt aydın, yazar, bilim adamı, kanaat önderi ihaneti olduğunu sakin unutmayın!

Osmanlıyı 1.Dünya Savaşına hiç yoktan sokarak 30 cephede birden savaşmasına neden olup yıkılmasını sağlayan İttihat ve Terakki kadrolarının günümüzdeki temsilcisi torunları yine görev başındalar!

Devletin bölünmez bütünlüğü, milletin birliği ve bakasının önündeki en büyük tehdit ve tehlike dağdaki eşkıyanın elindeki silahtan ziyade müstemlekeci aydınların, yazarların, akademisyenlerin dillerinden dökülenler ile kalemlerinden damlayan kirli, karanlık fikirledir.

PKK`nin yaktığı okullara, kütüphanelere, katlettiği öğretmenlere sessiz kalan;

PKK`nin şehit ettiği asker, polis, sivil vatandaşlara duyarsız kalan;

Şehit yetimlerinin gözyaşlarına evlerinde besledikleri kedi, kopek kadar değer vermeyen mandacı, parya ruhlu aydın terörizmiyle mücadele etme noktasında geç kaldık!

Millet olarak zararın neresinden dönsek kârdır.

http://www.herayaktuel.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..
haberyazilimi.com - Copyright