Dünya barışı batılılara teslim edilemez! | HerAy Elazığ Aktuel-Elazığlıyım diyen herkesin dergisi
Ana Sayfa
Dolar : Euro : Bist :
Ana Sayfa >>Dünya barışı batılılara teslim edilemez! 16.12.2015 15:01

Dünya barışı batılılara teslim edilemez!


Dünyanın yönetimi ile insanlığın huzur, barış ve hakkaniyet içerisinde kardeşçe yaşaması asla Batılıların inisiyatifine bırakılamaz.

Sorun, Batı medeniyetinin hak anlayışında!

Batılın hak anlayışına göre hak 4 sebepten doğmaktadır:

1-   Kuvvet

2-   Çoğunluk

3-   İmtiyaz, ayrıcalık

4-   Menfaat, çıkar.

Hakiki hak anlayışına göre hak 4 sebepten doğar bu sebepler şunlardır:

1- Cenab-ı  Hakk’ın     bütün  insanlara    eşit olarak verdiği temel insan hakları.

Bu haklar şu 5 temel haktır:

A) Yaşama hakkı

B) Neslin korunması, ırz ve namusun korunması hakkı

C) Mülkiyet hakkı

D) Aklın korunması hakkı

E) İnancın korunması hakkı

2-   Emek

3-   Karşılıklı rıza ile yapılan mukavele

4-   Adalet gereği doğan haklar.

Hak anlayışındaki bu temel yanlışlıklar nedeniyle Batı medeniyeti tarihte hiçbir zaman insanlığa barış, huzur, kardeşlik, adalet ve farklılıkların kardeşçe yaşadığı bir düzen miras bırakmış değildir!

Osmanlı İmparatorluğu yıkıldıktan sonra savaşların, katliamların, işgal ve istilaların, toplu ölümlerin yaşanmadığı bir coğrafya kalmadı.

Halen daha yaşanmaya devam ediyor.

Sadece son 10 yılda emperyalist Batılı devletler tarafından işgal ve istila edilen bazı ülkelerdeki tablo şöyle:

---Afganistan’da 13 senede 3,6 milyon insan öldü…

---Irak’ta 2 milyon…

---Arakan ’da 500.000…

---Suriye’de 400.000…

Bu verilerin sadece son 10 yıla ait rakamlar olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Bu tabloya, 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı, Afrika’nın istilası, Afganistan işgali, 1. Körfez Savaşı, Filistin, Keşmir, Çeçenistan, Bosna, Libya dâhil değil!

Tüm bu işgal, sömürü, vahşet ve katliamların sorumlusu Siyonist Haçlı emperyalizminin bitmek tükenmek bilmeyen hırslarıdır.

Ancak bu gerçeklere rağmen Siyonist Haçlı Batı dünyası demokrasinin, insan haklarının, özgürlüklerin, hukukun, medeniyetin beşiği ilan edilirken; İslam dünyası ise ilkelliğin, geri kalmışlığın, fakirliğin, terörün, vahşetin kaynağı olarak lanse ediliyor.

Çünkü küresel sermayenin kontrolü altındaki kitle iletişim araçları kısacası dünyanın en güçlü yazılı, görsel, internet ve sosyal medya organizasyonları maalesef emperyalist odakların emrinde!

Siyonist mahfillerin güdümündeki uluslararası medya yapılanması korkunç bir propaganda gücüne sahip!

Bu propaganda gücünü hak, adalet, barış, kardeşlik, eşitçe paylaşım için değil tam aksine zulüm, kavga, kargaşa, iç çatışmalar, dini, etnik ve mezhepsel savaşlar insanlığa hâkim olsun diye kullanıyor.

Erbakan’ın dediği gibi, ”İnsanlığın ıslahı için değil ifsadı için uğraşıyor!”

Eski tarihlerde insanoğlunun en büyük problemi bilgiye ulaşmakta yaşadığı sıkıntıydı.

Günümüzde ise toplumların en büyük sorunu tarihte hiç olmadığı kadar korkunç bir bilgi kirliliğiyle karşı karşıya kalmış olmasıdır.

Kitle iletişim araçlarının insanoğluna verdiği en büyük zarar neden olduğu fikir kirlenmesi!

Doğruyu yanlış, yanlışı doğru; iyiyi kötü, kötüyü iyi; güzeli çirkin, çirkini güzel; faydalıyı zararlı, zararlıyı faydalı; adaleti zulüm, zulmü adalet gibi göstermesindeki maharet takdire şayan doğrusu!

İnsanlık, küresel sermaye medyasının manipülasyonları, dezenformasyonları, algı operasyonları bombardımanı altında korumasız ve çaresizce adeta aklını kullanamayan, düşünmeden yaşayan zombilere dönüşmüş durumda!

Oysa Yüce Allah, Kuran-ı Kerimde biz kullarına defalarca aklımızı kullanmamızı emretmektedir.

Aklı kullanmak ilahi bir emir olduğu için aynı zamanda ibadet hükmündedir.

İslam dünyasının terk ettiği en önemli ibadetler Cihad ve aklını kullanmamasıdır desek abartmış sayılmayız.

Modern dünya veya bazı etkin kesimlerin ifadesiyle internet çağında insanoğlunu tehdit eden en büyük hastalık AIDS mi?

Bence en ciddi hastalık düşünce tembelliği, tehlike ise bilgi kirliliğidir!

İçinde bulunduğumuz 21. Yüzyılı enformasyon ya da medya çağı olarak adlandırmak abesle iştigal olmasa gerek.

Dünyada sermayeye hükmeden birkaç aileden ibaret Kabalist Yahudi Hanedanlar (Rothschild, Rockefeller, Morgan, Warburg, Bronfmanlar,  Rhodes, Openhamier, Agnelli ailesi);  para gücüyle medyayı dolayısıyla küresel siyaset ile toplumsal hayatı kontrol altında tutup dizayn etme amacı gütmekteler.

Küresel sermaye medyasının global çapta neden olduğu fikir kirlenmesine en güzel örnek İslam ve terörün aynı manada kullanılıyor olmasıdır.

Dünya toplumlarında İslam eşittir terörizm algısı yaratılmak isteniyor!

Oysa 1. Dünya Savaşını; 2. Dünya savaşını Müslümanlar çıkarmadı!

Hiroşima ve Nagazaki’ye Atom Bombasını Müslümanlar atmadı!

150 milyon Kızılderili’yi; 130 milyon Afrikalıyı Müslümanlar katletmedi!

5 milyon Vietnamlıyı, milyonlarca Filistinliyi, Iraklıyı, Afganlıyı Müslümanlar öldürmedi!

Ama küresel sermaye medyasına göre Müslümanlar hala terörist!

http://www.herayaktuel.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..
haberyazilimi.com - Copyright