Haçlıların kâbusu: Belek Gazi… | HerAy Elazığ Aktuel-Elazığlıyım diyen herkesin dergisi
Ana Sayfa
Dolar : Euro : Bist :
Ana Sayfa >>Haçlıların kâbusu: Belek Gazi… 20.07.2015 00:52

Haçlıların kâbusu: Belek Gazi…

Haçlılara karşı büyük zaferler kazanan Artuklu emiri.

İsmi, Belek bin Behram bin Artuk. Balak ya da Balağ olarak da bilinir.

Lakabı Nuruddevle.

Artuk Bey’in oğlu Behram Bey’in oğludur.

1112-1125 yılları arasında nispeten kısa bir hükümdarlığı olmasına rağmen Elazığ-Harput`tan Kudüs’e kadar olan büyük bir arazide haçlılarla giriştiği mücadelesi ile ünlüdür.

Hemen her yıl haçlılar üzerine yürümüş ve henüz kuruluş aşamasında bulunan Kudüs Krallığına zor anlar yaşatmıştır.

Bu özelliği ile tarihçiler tarafından Selahaddin Eyyubi’nin öncülü olarak görülür.

Belek Bey, amcası İlgazi ile 1119 senesinde Antakya üzerine yürüdü. Frankları Antakya civarında büyük bir hezimete uğratarak pek çok ganimet elde etti.

Bu sırada Mengücük oğlu İshak Bey ile Trabzon Dukası Konstantin Gabras, Belek Bey’e karşı ittifak etmişlerdi.

Belek Bey, süratle harekete geçerek müttefik kuvvetleri Şiran bölgesinde imha etti (1120). Beş bin civarında Rum ele geçirildi.

Esirler arasında Trabzon Dukası ile Melik İshak da bulunuyordu. Duka Gabras, 30.000 dinar fidye ödemek suretiyle serbest bırakıldı. Melik İshak ise, Melik Gazinin damadı olduğu için esir muamelesi görmedi.

1122 yılına kadar Haçlılarla mücadelede amcasına yardım eden Belek Gazi amcası İlgazi’nin ölümü üzerine Haçlılara karşı yapılan savaşların idaresini artık kendi üstlendi.

1122 senesinde Urfa kontu Jocelin ile Birecik senyörü Galeran’ın ordusunu imha ederek, kontu ve senyörü esir aldı ve Harput Kalesine hapsettirdi. Böylece Haçlıların önemli bir kolunu ortadan kaldırdı.

Belek Bey’in yarattığı tehlikeyi fark eden Haçlılar, önemli komutanlarından Kudüs Kralı İkinci Baudouin intikam almak ve Haçlı kontlarını kurtarmak için büyük bir orduyla harekete geçirdiler. Fakat Belek Bey, daha hızlı davranarak, Haçlıları Raban’da pusuya düşürüp kılıçtan geçirdi. Kudüs Kralını ve yeğenini esir alarak, Harput Kalesine hapsetti.

Belek Gazi’nin Halep’e sefere çıkmasını fırsat bilen Harput Kalesinin tamirinde çalışan Gerger Ermenileri, isyan ederek kaledeki esir Haçlı kralı ile kontları kurtardılar. Durumu haber alan Belek Bey, on beş günde Halep’ten Harput’a geldi.

Bu işte parmağı bulunanları ve ihanet edenleri cezalandırdı. Kudüs kralı ile arkadaşlarını Harran’a göndererek orada hapsettirdi. Sonra tekrar Frankların üzerine sefer düzenledi. Müşhile mevkiinde Haçlıları hezimete uğrattı ve Mucaddat Kalesini fethetti

Selçuklu Sultanı Mahmud, kazandığı zaferlerden dolayı Belek Beyi Haçlılara karşı savaşan Türk kuvvetlerine başkumandan tayin etti. Harran ve Tel-başer’i ele geçiren Belek Bey, Halep üzerine yürüdü. Kısa bir sürede Halep`e giren Belek Bey, şehri İsmaillilerden temizledi.

1124 senesinde Maraş kontu Geofroy komutasında on bin kişilik Haçlı ordusu, Menbic önüne geldi. Böylece Belek Bey, 1124 senesi Mayıs ayının beşinde Haçlı ordusuyla karşılaştı.

Çok şiddetli geçen muharebe, Türk ordusunun büyük zaferi ile sona erdi. Maraş kontu dâhil olmak üzere, zulümleri ile meşhur Haçlı şövalyeleri öldürüldü ve pek çoğu esir edildi.

Bu zaferden sonra Belek Bey, Menbic’in muhasarasını şiddetlendirdi. Ancak Belek Bey, kuşatma sırasında mancınıkların yerleştirilmesi gereken yerleri gösterirken kaleden atılan bir ok, sol köprücük kemiğine saplandı.

Oku bizzat kendisi çıkardı; “Bu ok bütün Müslümanlara vurulmuş bir darbedir” diyerek ruhunu teslim etti (1124). Yeğeni Timurtaş, ordunun komutasını ele alarak, cenazeyi Halep’e yolladı; İbrahim Aleyhisselamın makamı önüne defnedildi. Daha sonra buraya mükemmel bir mezar yapıldı.

Belek Bey, ömrünü Haçlılara karşı savaşmakla geçirdi. Adil ve dindar bir beydi. Ölümü, bütün İslam âlemini mateme boğdu. Hıristiyan teb`ası bile, böyle adil ve şefkatli bir beyi kaybetmekten üzüldü.

Elazığ yine her şeyden habersiz…

Elazığ elindeki hiçbir değerin kıymetini bilmediği gibi Belek Gazi’nin değerini de bilmedi. Böylesine koca bir komutanın heykeli Harput’a henüz yeni (1965) dikildi.

http://www.herayaktuel.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..
haberyazilimi.com - Copyright