Elazığ’da kadın dernekleri ve KADEM | HerAy Elazığ Aktuel-Elazığlıyım diyen herkesin dergisi
Ana Sayfa
Dolar : Euro : Bist :
Ana Sayfa >>Elazığ’da kadın dernekleri ve KADEM 20.03.2015 23:32

Elazığ’da kadın dernekleri ve KADEM


 

Elazığ,  % 51’i kadın olan, % 75’i şehir merkezinde yaşayan 568.753 nüfusu ile Doğu Anadolu Bölgesinin ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda gelişme yolunda olan bir ilimizdir.

Elazığ, aldığı göçe nazaran verdiği göç daha fazla olan, 32 bin öğrencinin öğrenim gördüğü Fırat Üniversitesi’nde 13 fakülte, 3 Yüksek Okulu, 9 Meslek Yüksekokulu, 4 Enstitü ve 1 devlet Konservatuarı bulunan okuryazar oranı %95 olan bir eğitim ve kültür şehridir.

Şehrimizde sosyal ve kültürel projeler genelde yöneticisi ve üyeleri erkeklerden oluşan vakıf, dernek ve STK’lar tarafından yürütülmektedir. Resmi kayıtlara göre 570 dernek içinde kadınları merkez alan dernek sayısı 8’dir.

Ülkemizde olduğu gibi şehrimizde de mevcut siyasal, sosyal ve ekonomik düzenin gelişimine katkı sağlamak amacıyla kadınlarımızın birikimlerini, yeteneklerini verimli olarak kullanabilecekleri uygun zemini sağlamak hepimizin görevidir.

Elazığ’da yaşayan kadınlarımızın sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal hayata daha aktif katılımlarının sağlanması,  kadınların demokratik haklarının bilincinde olmalarını destekleyici, mesleki gelişimlerine yönelik projeler ve aktiviteler gerçekleştirmesi amacıyla güçlü ve donanımlı bir derneğe şiddetle ihtiyaç duyulmaktadır.

Son yıllarda artan, kadına şiddet, kadının aile içi ve sosyal rollerinin dengelenmesi,  kadın hakları ve fırsat eşitliği konusunda toplumda ortak bir bilinç oluşturulması zorunluluğu şehrimizde böylesi bir yapılanmayı zorunlu hale getirmiştir.

Şehrimizde yaşayan kadınlarımızın, sosyal sorumluluk projeleri yanında ekonomik, sosyal ve siyasal gelişimi, çağdaş, yetenekli, girişimci ve nitelikli bireyler olarak gelişimine katkı sağlamaları amacıyla bu tür çalışmalarda kendini ispatlamış ve saygın bir kadın derneğinin acilen kurulması gerekmektedir.

Şehrimizin bu ihtiyacı benzer programlar uygulayan ve günbegün şube sayısını artıran merkezi Ankara’da bulunan KADEM’in (Kadın ve Demokrasi Derneği) şehrimizde de kurulmasının faydalı olacağına inanıyoruz.

KADEM’in Elazığ’ da kurulması ile farklı sahalarda çalışan ve farklı birikimlere sahip, toplumun önde gelen kadınlarından oluşan bir beyin takımı oluşturup, kadınının öz değerlerini muhafaza edebilen, kadınlarımızın sadece aile hayatında değil sosyal, kültürel, siyasal ve ekonomik hayatta da aktif birer birey olmalarını sağlama çalışmaları sizlerin de himayelerinizle kurumsal bir yapıyla yürütülmüş olacaktır.

Şehrimizde kurulacak ve görev alanına sadece kadınları alacak olan KADEM ile Elazığ’daki eğitim ve kadın alanındaki çalışmalarıyla, dayanışma ve işbirliğine katılımın gerçekleştirilmesine yardımcı olunacak,  kurum ve kuruluşlar arası işbirliği sayesinde kadının demokratik haklarına ulusal ve uluslararası boyut kazandırılacak, dezavantajlı kadınların ağırlıklı olduğu kesimlere fırsat eşitliği sağlanacak, genç, yaşlı, yetişkin her yaş ve guruptan kadınların hukuki, ekonomik, sosyal, siyasal, sanatsal alanlarda yaşama katılımını artırılacak,    demokratik hak hukukun bilincinde bireysel ve mesleki gelişimlerine yönelik projeler ve aktiviteler gerçekleştirmiş olunacaktır.

KADEM’İn kurulu bulunduğu şehirlerdeki takdir gören hizmetlerinin Elazığ’da yaşayan kadınlarımıza da yansıması amacıyla şehrimizde de şube açılması konusunda öncü ve önder kadınlarımızı göreve davet ediyoruz.

Bizler yapılacak bu çalışmalarda aktif görev alarak sorumluluk içerisinde faaliyetlere katılmaya hazırız.

http://www.herayaktuel.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..
haberyazilimi.com - Copyright