Dünya Dili Türkçe | HerAy Elazığ Aktuel-Elazığlıyım diyen herkesin dergisi
Ana Sayfa
Dolar : Euro : Bist :
Ana Sayfa >>Dünya Dili Türkçe 08.11.2014 12:00

Dünya Dili Türkçe


Dünya dili olma yolunda her gün daha bir önem kazanan dilimizin zenginliklerinin üç gün boyunca tartışıldığı 7. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu 16-18 Ekim tarihleri arasında Fırat Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Fırat Üniversitemiz, son yıllarda önemli sempozyum ve bilimsel toplantılara ev sahipliği yapan saygın eğitim kurumları arasında kendini göstermeye devam ediyor. Benim de öğrencisi olmaktan gurur duyduğum Fırat Üniversitesi, her yıl hem fiziki kapasitesini hem öğrenci sayısını hem de eğitim kalitesini artıran, bilimsel yayınlarla adından sıkça söz ettiren bir dünya üniversitesi haline gelmiştir. Şüphesiz bunda en büyük pay, üniversiteyi durağan ve içine kapanık olmaktan kurtarıp, bilimsel toplantılarda aktör ve lider olma yolunda ciddi adımlar atan rektörümüz Prof. Dr. Kutbettin Demirdağ’a ait. Düne kadar sırf ideolojik takıntılar ve kaprislerle heyecanı törpülenen, çalışma aşkı yok edilen, yeni bilimsel çalışma yaparak öne çıkanları sindirme güdüsünden dolayı baskılanan öğretim üyeleri şimdilerde buldukları özgür ve demokrat ortam sayesinde güzel çalışmalara imza atmaya başladılar.

“Dünya Dili Türkçe” sempozyumu da işte bu özgüven ve demokratik ortamın bir yansıması oldu. Dünya dili olmaya aday Türkçemizin, Türk dilinin zenginliklerini yine Türkçe alanındaki çalışmalarıyla zirve olmuş, yüzlerce eser verip binlerce öğrenci yetiştiren ve kendilerini Türkçeye vakfetmiş Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN, Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL, bir dönem Fırat Üniversitemizde görev yapan Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY, Prof. Dr. Hamza ZÜLFİKAR, Türk kültürüne gerek TRT Genel Müdürü olduğu yıllarda gerekse bulunduğu tüm resmi ve gayrı resmi görevlerde kültür adamı vasfıyla hizmet eden Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş ve ismini saymadığımız çok değerli hocalarımızla birlikte yine kültürün başkenti olarak kendini ispatlayan Elazığ’da konuşulması çok önemli bir hizmetti.

“Dünya Dili Türkçe” sempozyumunun ilimizde yapılması da elbette tesadüfi olmayıp bilinçli yapılan bir tercihtir. Elazığ, her dönem Türkçenin en duru, en saf ve edebi bir şekilde kullanıldığı bir şehir olmuştur. Fonetik ve morfolojik özelliği ile Türkiye Türkçesi’ne en yakın konuşma dili, ilimizde günlük yaşamda kullanılagelmiştir. Türkologlarımız, Elazığ’da konuşulan dilin; Türkiye Türkçesi tasnifinde; “Doğu dilleri ağızları” arasında gördüğü gibi bazı Türkologlar ise konuşulan dili; “Harputça” ve “Harput ağzı” diye de tasnif etmişlerdir.

Tarihin hemen her döneminde kültür ve sanat alanında merkez olma konumunu sürdüren Harput; Şair Hacı Hayri Bey, Harputlu Rahmi, Abdulhamit Hazmi, İbrahim Lebip, İshak Hoca, Sungurzade Hacı Kerim Efendi, Rıfat Dede Saçlı Hoca, Osman Remzi, Haydar Bey, Ahmet Kemal, gibi şairlerimiz. Türkçenin en güzel şiir örneklerini vermişlerdir.

Yine bir Türkçe sevdalısı olan hemşerimiz merhum Ahmet Kabaklı, 80’li yıllarda “Öztürkçe, arı Türkçe” adıyla nesiller arasında uçurum ve kopukluk oluşturmak için ve biraz da kasti olarak başlatılan yozlaştırma cereyanına karşı Tercüman Gazetesi’nde yürüttüğü “Yaşayan Türkçe” sayfasındaki tefrika yazılarını, dil konusunda Elazığ insanının hassasiyetini merhum Kabaklı Hoca’yı da bu vesileyle anarak belirtmek isterim.

Milli kültürümüzün, milli kimliğimizin, manevi dünyamızın kısaca tüm müktesebatımızın temel taşı olan Türkçemiz, nesilden nesile aktarılarak geçmişten günümüze ulaşan en sağlam köprüdür. Türkçemiz, ortak duygu ve düşüncelerimizin, gelenek ve göreneklerimizin, kültürel ve tarihsel zenginliğimizin en önemli taşıyıcısıdır. Dünya üzerinde çok geniş bir coğrafyada konuşulan, kardeş ülke ve topluluklar arasında da birlikteliğin ana unsuru olan Türkçe, köklü tarihi geçmişi, söz varlığı, kullanım alanı ve diğer dillere olan etkisiyle, dünyanın en zengin dilleri arasında yer almaktadır.

Türkçe, bugün çağdaş bir eğitim, bilim ve kültür dili seviyesine ulaşmıştır. Bu gurur verici seviyeyi daha yükseklere taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur.

Çalışmalarıyla dilimizin zenginleşerek gelecek nesillere aktarılmasına öncülük eden; edebiyatçılarımızın, eğitimcilerimizin, bilim adamlarımızın, sanatçılarımızın, çocuk ve gençlerimizin, kısaca iletişim aracı olarak dili kullanan herkesin, dilimizin doğru şekilde kullanılması, zengin kelime yapısının korunması konusunda gereken hassasiyeti göstereceği inancıyla sempozyumu düzenleyen Fırat Üniversitemizi kutluyorum.

Sempozyuma ev sahipliği yapan Fırat Üniversitemizin saygıdeğer rektörü Sayın Prof. Dr. Kutbettin Demirdağ’a, Prof. Dr. Ahmet Buran ve Yrd. Doç Dr. Fatih Özek olmak üzere sempozyum düzenleme kurulu üyelerine, sempozyumda bildiri sunan değerli hocalarımıza teşekkür ediyorum.

http://www.herayaktuel.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..
haberyazilimi.com - Copyright