Pulmoner rehabilitasyon | HerAy Elazığ Aktuel-Elazığlıyım diyen herkesin dergisi
Ana Sayfa
Dolar : Euro : Bist :
Ana Sayfa >>Pulmoner rehabilitasyon 02.05.2015 13:28

Pulmoner rehabilitasyon


          Bu günlerde yoğun bir şekilde tartışılan bir konu olduğundan -belki de önemine binaen- bu ayki yazıyı “pulmoner rehabilitasyon” meselesine ayırmak istiyorum. Bilindiği üzere rehabilitasyon tabiri terim olarak yeniden hayata uyum sağlamak üzere kişi ya da kişilerin bir dizi telkin ve/veya tedaviye tabi tutulması, bireyin çevre ve toplumla uyumlu bir şekilde içtimai hayata yeniden katılır hale gelmesini hedefleyen planlı faaliyetlerin bütünü gibi anlamlar ifade eder. Pulmoner rehabilitasyon ise kronik solunum yolu hastalığına bağlı olarak nefes darlığı şikayeti gelişen ve bunun neticesinde toplumsal hayatın dışına kayan ya da itilen hastaların yeniden toplum içindeki rollerini, kısmen de olsa, üstlenmelerini sağlamaya yönelik olarak hazırlanan multidisipliner programın adıdır.

         Günlük kişisel bakım işlerini ve ev içindeki olağan faaliyetlerini dahi yapamayan yatağa bağımlı hastalık durumunun diğer tüm risk faktörlerinden bağımsız olarak KOAH vb kronik solunum yolu hastalıklarının seyrinde ölümün yaklaştığının en gerçekçi habercisi olduğu bildirilmektedir. Şu halde kişiyi esiri olduğu yataktan kaldırıp yürür hatta oturur hale getirmek bile hastalığın surveyansında (ölüme kadarki seyrinde) anlamlı derecede olumlu katkılar sunacaktır.

         Hastalığın doğası gereği sebep olduğu hava akımı kısıtlanması ve nefes darlığı hissinin eforla birlikte artıyor olması hareketsizliğe, hareketsizlik ise kas kaybına yol açmakta; solunum kaslarında meydana gelen kayıp zaten artmış olan solunum işinin büsbütün hasta için altından kalkılması gereken bir problem oluşturmasına sebep olmaktadır. Son dönem KOAH hastalarında gördüğümüz ilerleyici kilo-kas kaybıyla beraber artan dispne (nefes darlığı) bu durumun kliniğe yansımasıdır.

         Sporun öneminin, hasta - sağlıklı tüm popülasyon için, vurgulanması ayrı bir yazının konusu olsa da pulmoner rehabilitasyonun temelini egzersizler oluşturur. Hastanın yaşı ve hastalığının şiddet ve derecesine göre başta yürüyüş olmak üzere bir seri hareketin uzman fizyoterapist gözetiminde hastalara yaptırılması programın bel direğini teşkil eder. Nefes darlığı ile baş etmenin yöntemleriyle birlikte mobilizasyonun yavaş ancak kararlı adımlarla sağlanıp artırılmasıyla birlikte hasta tekrar hayatın içine doğru yönlendirilir.

         Kronik hastalığın vermiş olduğu depresif ruh haliyle de ayrıca kişisel yahut grup terapileriyle mücadele edilir, gereğinde psikiyatri desteği sağlanır. Hareket ettiğinde nefes darlığının artacağına dair olan yanlış anlayış yerine hayatın içinde kalarak solunum sıkıntısıyla mücadele etmenin pratik yöntemleri ve doğru soluk alıp verme teknikleri pratik olarak gösterilip öğretilir.

        Her konuda olduğu gibi burada da eğitimin önemine vurgu yapmak gerekecek. Hastaya ve yakınlarına hastalığın doğası ve seyri hakkında yeterli bilgilerin verilmesi de programın önemli bir parçası olup, hastanın kullanmakta olduğu – varsa – inhaler cihazların doğru bir şekilde kullanılmasının tatbiki eğitimi ve belki sigarayı bırakmanın sağlanması dahi bu kabil eğitim faaliyetlerinin içinde değerlendirilebilir.

         Ayrıca mevcut kilo kaybı ile ve bazen karşılaşılan obeziteyle mücadele edilir gereğinde diyetisyen desteği alınır.

         Son yıllarda öneminin farkına varılarak bir çok merkezde bu kabil pulmoner rehabilitasyon merkezleri kurulmuş ve faaliyete geçmiştir. Aldıkları başarılı sonuçlara dair makale ve yayınlar ilgili bilimsel dergilerde çıkıyor.

          Ülkemizde de bu konuya hızla gereken önem verilmiş, bir çok üniversite hastanesiyle sağlık bakanlığına bağlı eğitim hastanelerinde pulmoner rehabilitasyon merkezleri ve üniteleri faaliyete geçirilmiştir. Elazığ’da, Eğitim ve Araştırma Hastanemiz bünyesinde Göğüs Hastalıkları departmanına bağlı olarak faaliyete geçen pulmoner rehabilitasyon ünitesi ilimiz ve bölgemize hizmet vermeye başlamış bulunuyor. Doğu ve Güneydoğuda ilk ve halen tek olan merkezimiz uzman fizyoterapist ve hemşirelerin gözetiminde ilgili programları uygulamaktadır.             

http://www.herayaktuel.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..
haberyazilimi.com - Copyright