Astım günü ve düşündürdükleri | HerAy Elazığ Aktuel-Elazığlıyım diyen herkesin dergisi
Ana Sayfa
Dolar : Euro : Bist :
Ana Sayfa >>Astım günü ve düşündürdükleri 20.07.2015 00:42

Astım günü ve düşündürdükleri

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 2 Mayıs dünya astım günü olarak kabul ediliyor. Son zamanlarda her şey için belirli gün ve haftalar tahsis edilmesi oldukça yaygın bir uygulama haline geldi. Anneler, babalar, öğretmenler vb. hayatımızda gerçekten önemli yer tutan unsurların yılda bir gün ya da haftaya sıkıştırılması uygun olmasa da astım vb. birtakım hastalıklara 1 gün de olsa dikkatleri yoğunlaştırmak üzere bu tür yaklaşımların faydalı olabileceğini düşünüyorum.

Her hangi bir konuda farkındalığı artırıp toplumu bilinçlendirmek amacıyla periyodik olarak meselenin gündeme getirilip yoğun bir şekilde tartışılmasının sağlanması bu meyanda kitle iletişim araçlarının etkin bir biçimde kullanılması isabetli bir stratejinin ürünü olabilir. Konu önemi derecesinde tabi ki diğer zamanlarda da toplumun gündeminde hak ettiği tarzda ve yoğunlukta kendisine yer bulmaya devam etse de bu gün ve haftalarda daha ön sıralara çıkabilmektedir.

Astım bağlamında sadede gelirsek, başta sağlık müdürlükleri, bağlı hastaneler ve aile sağlığı merkezleri olmak üzere hizmet sunulan birimlerde doğrudan halkın bilgilendirilmesine ve bilinçlendirilmesine yönelik hazırlanmış olan bazı yazılı ve görsel materyaller dağıtılmış, eğitimler verilmiştir. Ulusal ve yerel yayın yapmakta olan basın yayın kuruluşları marifetiyle daha geniş kitleleri hedefleyen eğitsel program ve söyleşiler yapılmıştır. Özel hastaneler ve özel sağlık kuruluşları eliyle de benzer eğitim program ve toplantılar yapılmaktadır.

Benzer şekilde solunum alanında çalışmalar yürütmekte olan Türk Toraks Derneği, Solunum Araştırmaları derneği ve Akciğer sağlığı ve yoğun bakım derneği gibi kuruluşlar dahi -başta internet ve sosyal medya üzerinden- ciddi çalışma ve çabalar yürütmüşlerdir. Özellikle sigara ile mücadele anlamında oldukça etkin bir takım kısa filmlerin hazırlanıp televizyon ve radyolardan doğrudan muhataba ulaşılması bu derneklerin sağladığı küçümsenmeyecek başarılardandır.  

Böylelikle kendisini bekleyen tehdit ve tehlikeler hakkında bir fikir sahibi olan ortalama insanların kendilerini ve aile fertlerini –başta yeni yetişmekte olan genç nesilleri-  bu zararlı etken ve durumlardan daha kolayca koruyabilmeleri hedeflenmektedir. Sağlıklı bireyler sağlıklı aileleri sağlıklı aileler ise maddi ve manevi olarak güçlü, sağlam bir toplumu oluşturur. İstikbalde yakalamayı istediğimiz “yeniden büyük Türkiye” ideali, ancak böylesi sağlıklı bir toplumun üzerine bina edilebilir.

Özellikle engellenebilir sebeplerle meydana gelmekte olan hastalık ve ölümlerin ilaveten ortaya çıkan iş gücü kaybıyla maddi kayıp ve masrafların mümkün olan en asgari düzeye çekilmesi için pratik ve sonuç alıcı bir program dahilinde bu kabil eğitim ve bilinçlendirme çabalarının artarak sürmesi gerekmektedir. Hiç unutmamak gerekir ki önlemek her zaman tedavi etmekten daha kolay ucuz ve tehlikesizdir. Sağlık politikalarının şekillenmesinde koruyucu hekimlik hizmetlerine gereken önem her zamankinden daha büyük bir ihtimam ve ciddiyetle verilmelidir.

Burada yine önemle belirtmeden geçemeyeceğim şu önemli mesajla yazıyı tamamlayalım. Sigara, alkol, uyuşturucu vb. zararlı alışkanlıklara bağlı olarak gelişen hastalık sakatlık ve ölümler aslında %100 önlenebilir felaketlerdir. “Akıl sonunu düşünmektir” buyrulmuş. Her şeyin ve hayatın sonunu düşünecek bir akıl duasıyla. 

http://www.herayaktuel.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..
haberyazilimi.com - Copyright