El-Aziz’den Eti Krom A.Ş.’ye Ziyaret | HerAy Elazığ Aktuel-Elazığlıyım diyen herkesin dergisi
Ana Sayfa
Dolar : Euro : Bist :
Ana Sayfa >> El-Aziz’den Eti Krom A.Ş.’ye Ziyaret08.11.2014 22:04

El-Aziz’den Eti Krom A.Ş.’ye Ziyaret

El-Aziz’den Eti Krom A.Ş.’ye Ziyaret


Gazetemiz ve Her Ay Elazığ Aktüel Dergisi Sahibi Zeki Geçkil alanında Dünya ikincisi, Türkiye’de ise birinci tesis olan Eti Krom A.Ş.’yi ziyaret etti.


Bu haber 3502 kez okundu. rnrn


rnrn

Gazetemizrnve Her Ay Elazığ Aktüel Dergisi Sahibi Zeki Geçkil alanında Dünya ikincisi,rnTürkiye’de ise birinci tesis olan Eti Krom A.Ş.’yi ziyaret etti.

rnrn

Gazetemizrnve Her Ay Elazığ Aktüel Dergisi Sahibi Zeki Geçkil alanında Dünya ikincisi,rnTürkiye’de ise birinci tesis olan Eti Krom A.Ş.’yi ziyaret ederek, Genel Müdürrnİrfan Bal, İnsan Kaynakları Direktörü Tarık Kırat ve İdari İşler Müdürü ErdalrnBerber ile görüştü.

rnrn

Çarşambarngünü gerçekleşen ziyarette Eti Krom’un mevcut durumu, gelecek hedeflerirnhakkında bilgi alan Zeki Geçkil tesisin ilimize, ülkemize çok büyük faydalarırnolduğunu söyledi, medya organlarıyla her zaman destek vereceğinin altını çizdi.

rnrn

Yaklaşıkrnbir saat süren ziyarette gerçekleşen sohbet adeta bir söyleşi tadında oldu.rnZiyarette gerçekleşen sohbetten öne çıkan hususları röportaj formatındarnsunuyoruz.

rnrn

 


TARIK KIRAT

rnrn

ETİ KROM A.Ş. İNSANrnKAYNAKLARI DİREKTÖRÜ:

rnrn

“2.500rnaileye gelir sağlıyoruz”

rnrn

1000rnbordrolu çalışanımız var. 1500 de taşeronumuzla beraber 2500 fiili çalışanımızrnvar. Bunlar karı koca olsa 5.000, 4 nüfuslu bir aile olsa 10.000 kişi yapar.rnÜlkemizi seviyoruz, bölgeye katkımız olsun diye gayret gösteriyoruz. Doğu verngüneydoğu açısından ciddi bir rakam…

rnrn

Hemrndoğrudan hem dolaylı olarak buraya bir değer katıyoruz. Bizler tümrnalışverişlerimizi firma olarak buradan yapıyoruz, İstanbul’dan getirmiyoruz.rnYine çalışanlarımız da aldıkları ücretleri burada harcıyorlar ve ilinrnekonomisine katkı sağlıyoruz bu şekilde…

rnrn

Elazığrninsanı bunu hak ediyor. Çünkü Elazığ insanı gerçekten çok iyi insanlar… Doğru,rndürüst, temiz insanlar. Ben yıllardır çeşitli illerde insan kaynaklarırnyöneticiliği yaptım ama burada yakaladığım sıcaklığı hiçbir yerdernyakalayamadım.

rnrn

 

rnrn

BÖLGEDE DENGErnUNSURUYUZ

rnrn

Kromrnaçısından dünyada ikinci, Türkiye’de birinci işletmeyiz. Bu konumumuzu bilerekrnhareket ediyor, sağduyulu davranıyoruz. İnsanımıza sahip çıkıyoruz. Bölgedernciddi anlamda bir denge unsuruyuz. Çünkü işsizlik, parasızlık farklı arayışlararninsanları itiyor. Çevresi itibariyle de hassas bir bölgede olunca insanlar işrnsunmak çok stratejik bir katkı oluyor ilimize... Yöre insanından çözümrnarıyoruz. Gidip dışarıdan insan gücü getirmiyoruz.

rnrn

Yerelrnanlamda siz basınla da işbirliği içinde olacağız. Çünkü sizler bizim çözümrnortaklarımızsınız, paydaşlarımızsınız. Benim de anne tarafım Elazığlı, baba tarafımrnDiyarbakırlı… Ben de bu yörenin çocuğuyum.

rnrn

EtirnKrom’da 4 aydır İrfan Bey’in genel müdürlüğe gelmesiyle beraber ben de görevernbaşladım. Birlikte kurumsallaşma hamlesi başlattık. Yani profesyonelrnyöneticilere artık işler devrediliyor ve bizler hesap veriyoruz. Yeniden birrnyapılanma oluşturuluyor. Eti Krom layık olduğu yere inşallah gelecek.rnİşverenlerimiz de insan kaynakları birimini oluşturmada geç kaldıklarını itirafrnediyorlar zaten.”

rnrn

 


ZEKİ GEÇKİL

rnrn

El-Aziz Gazetesi VernHer Ay Elazığ Aktüel Dergisi Sahibi:

rnrn

“İlimize ve ülkemizernkattığınız değerden ötürü minnettarız, müteşekkiriz”

rnrn

“Gazeternolarak önce Türkiye’yi seviyoruz. Çünkü Türkiye olmasa Elazığ olmaz. İkincirnolarak Elazığ’ı seviyoruz çünkü Elazığ olmazsa bizler olmayız, gazetemiz olmazrnve gazetemizi üçüncü sıraya koyuyoruz. Bu sebeple ülkemize, ilimize katmışrnolduğunuz değerden ötürü Ferrokrom Tesislerine minnettarız, müteşekkiriz,rnbaşarısını istiyoruz.

rnrn

Elazığ’ınrnMalatya’yla kıyasla hep geri kaldığı söylenir. Bunun nedenlerinden biri dernSıtkı Arpacı gibi Elazığ’ın sayılı zenginlerinden olan birinin vefatınınrnardından –kızları vardı onlar da o zamanın şartlarında ekonomik işletmelerinrnbaşına geçemezdi- işletmelerinin batmasıyla Elazığ öyle yüzüstü kalması...

rnrn

 

rnrn

EN BÜYÜK SIKINTIMIZrnBİRİKİMLİ,

rnrn

SERMAYE SAHİBİrnİNSANLARIN GÖÇ ETMESİ

rnrn

DolayısıylarnElazığ’ın büyük sıkıntısı böyle yetişmiş iş sahipleri bilgi, birikim, sermayernsahiplerinin Elazığ’ı terk etmesi… Dolayısıyla her şey insan faktörünerndayanıyor. İyi, kaliteli, becerikli insanlar her sahada önemli… Teknik eleman,rnkültürlü yetişmiş orta eleman bir de lider kadrosu insan faktörü denince önemlirnolan.

rnrn

Meselarnbir ülkenin başındaki adam büyük bir adamsa ülke büyüyor. Dünya’da insandanrndaha değerli bir kaynak yok. Mesela Japonya’nın ne madeni ne petrolü ne tarımırnvar. Hiçbir şeyi yok. Sadece insanları var. İnsan faktörü çok önemli… Hiçbir imkânrninsan kadar kıymetli değildir.”

rnrn

 


İRFAN BAL

rnrn

ETİ KROM A.Ş. GENELrnMÜDÜRÜ:

rnrn

“2040rnyılına kadar 2.000 işçi ile çalışabilecek bir müessese oluşturduk”

rnrn

Japonyarntarihinden, geçmişinden kopmadan çok çalışkan insanlarıyla gelişmeyi yakaladı.rnMaalesef bizler tarihimizden çok koptuk. Elazığ’da 20 yıldır bulunuyorum.rnElazığ kaliteli göç verip kalitesiz göç alıyor. Elazığ’ın gerçek değerlerinernsahip insanlar maalesef göç ediyorlar. Bunun karşılığında terörden kaçarak birrnhuzur adası olan Elazığ’a gelen insanlar yerleşiyor. Bu da haliyle gerirnbırakıyor.

rnrn

 

rnrn

ELAZIĞ ÇOK ŞANSLI İLrnDERDİM

rnrn

1970rnyıllarda en şanslı illerden birisiydi Elazığ… Çünkü Türkiye’de 3 tane devrnişletmeyi kendi hudutları içerisinde bulunduran başka il yok. Ergani Bakırrnİşletmesi, Ferrokrom ve Keban Simli Kurşun İşletmeleri Türkiye ekonomisinernözellikle madencilik açısından yön veren işletmelerdi. Öğrencilik yıllarımdarnElazığ’ın bu potansiyeline bakarken ne kadar şanslı bir il diyordum. Ama Elazığrnbu değerlerine çok sahip çıkmadı.

rnrn

 

rnrn

YATIRIM YAPMASAYDIKrnFERROKROM DA BİTMİŞTİ

rnrn

Bizlerrnde Eti Krom’a sahip çıkıp yatırımlar yapmasaydık akıbeti Ergani Bakır ve KebanrnSimli Kurşun İşletmelerinden farklı değildi. Özelleştirmeden aldığımız rakamlarrnbitti tükendi. Yatırımlarımızla bu işletme tekrar canlandı. Eti Krom varsarnYıldırım Holding’in yatırımlarıyla var. Şu An Eti Krom 25 yıl daha 2000 işçirnçalıştıracak kapasiteye sahip bulunuyor. Bu demektir ki müessesemiz 2040 yılınarnkadar burada duracak ve 2.000 işçi çalıştıracak.

rnrn

Bazenrnsoruyorlar Elazığ’a yaptığınız en büyük proje ne diye… Bizim Elazığ’arnyaptığımız en büyük proje bu işte… 2040 yılına kadar 2.000 kişi çalışacak birrnişletmeyi ayakta tutmak. Elazığ’ın bir diğer dezavantajı özel sektör girişimcirndeğil, korkak davranıyor.

rnrn

Hâlbukirnülkede çeşitli vesilelerle asayiş olayları oluyor. Son olarak Kobani eylemlerirngerçekleşti. Ülke genelinde olayların yaşanmadığı neredeyse tek il Elazığ. Burnözeliğinizi ön plana çıkartarak yatırımcıyı çekmeniz lazım. Yani Elazığ huzurrnşehri, barış şehri… Elazığ kadar teröre dur diyebilen başka bir il de yok.rnElazığ’ı çıkarın buraya hangi ili koyarsanız koyun terör bugün Kayseri’yernulaşmıştı. Buna Elazığ dur diyor. Elazığ bunu Harput Kültürü sayesinde yapıyor.rnBu kültüre daha çok sahip çıkmalı…”

rnrn

 

rnrn

ZEKİ GEÇKİL:

rnrn

Elazığ MedyasındarnTeröre Yakın Duran Hiçbir Müessese Yoktur

rnrn

“Bundarnkendimize de memnuniyetle pay çıkaralım. Elazığ yerel medyasında teröre yakınrnduran, sıcak bakan hiçbir kurum, hiçbir müessese yok… Gazete çıkaran,rnbünyesinde çalışan insanları tanıyorum teröre sahip çıkan bir tek kişi yok.

rnrn

Elazığ’dakirndevlet sektörünün varlığı, bölge müdürlükleri… Bu ekonomik anlamda komünistrnzihniyeti getirdi. Devlet ekonomisi zihniyeti Elazığ’daki özel girişimciyirneğitimsiz, tecrübesiz bıraktı, korkak bıraktı. Bu işletme de özel sektörerngeçmeseydi sonu Azot gibi olurdu.”

rnrn


TARIK KIRAT:

rnrn

Halkımızın yaptığımızrnhizmetlerin farkında olmasını istiyoruz

rnrn

“BizrnElazığ insanına, yöreye, medyasına çok saygılı ve sevgiliyiz. İşverenlerimiz dernöyleler. Feshane’de en büyük standı açtık. %100 hedefimiz yurt dışı olmasına rağmenrnsırf Elazığ için o standı açtık. Biz de şunu istiyoruz Elazığ basını, Elazığrnhalkı bunun farkında olsun.

rnrn

4rnay önce Eti Krom olarak yeniden yapılanmaya gittik. İrfan Bey gerçekten çokrnidealist bir insan... Bizler kapılarımızı dışarıya kapatıp tamamen kendirniçimizde işimizi yapabiliriz. Ama biz öyle yapmıyoruz. Belediyeleri ziyaretrnedip ürettiğimiz parke taşlarını onlara %50 indirimli veriyoruz ki bölgeyernhizmet gelsin. Bunu sosyal sorumluluk adına veriyoruz. Bu İrfan Bey ile başladırnhalkımız da bu hizmetin farkında olsun istiyoruz.

rnrn

Dolayısıylarnbizlere sormadan, bizlerden bilgi almadan haberler yapmanızı istemiyoruz. Burntür haberler bizleri üzüyor çünkü…

rnrn

 


HER AY BİR KAHVALTIrnBİR KONUK

rnrn

Şöylernbir uygulama da başlatıyoruz. Personelimizle her ay kahvaltıda bir arayarngelmeyi düşünüyoruz. Bu toplantılara basını davet edip, önemli isimleri çağırıprnarkadaşlarımıza konuşmalarını isteyeceğiz. Sizden de böyle bir konuşmarnisteyeceğiz.”

rnrn

Haberrn– Foto: Osman Gürses

rnrn

Diğer EKONOMİ haberleri
Yorum Ekleyin
Üye Yorum
Gönder
http://www.herayaktuel.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..
haberyazilimi.com - Copyright